Phiên họp thứ tám Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sửa đổi luật đáp ứng yêu cầu quản lý nợ công trong tình hình mới

Thứ Hai, 20/03/2017, 20:31:35
 Font Size:     |        Print

Sáng 20-3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển, Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Đồng tình với Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH cho rằng, với những đổi mới trong Hiến pháp năm 2013, thay đổi trong hệ thống pháp luật và quá trình vận hành, phát triển của nền kinh tế, hội nhập quốc tế, nhiều quy định của luật đã không còn phù hợp với thực tiễn, chưa bảo đảm thống nhất với một số quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được điều chỉnh. Việc sửa đổi Luật Quản lý nợ công để khắc phục các hạn chế nêu trên, qua đó rà soát, hoàn chỉnh phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc quản lý nợ công; xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nợ công; chỉ tiêu an toàn nợ công...

Ý kiến nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn về tính thống nhất của dự án luật này với các luật liên quan, phạm vi nợ công. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, quy định nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương là hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của nền kinh tế nước ta. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và một số đại biểu khác nêu, nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không nằm trong nợ công nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại nằm trong hệ thống tài chính công. Với các nước, Ngân hàng Trung ương là độc lập, không nằm trong cơ cấu tổ chức Chính phủ, nhưng ở nước ta, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nằm trong cơ cấu tổ chức Chính phủ. Vì thế, cần giải trình và xác định rõ phạm vi nợ công, trong đó bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), của đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức kinh tế khác của Nhà nước; nợ bảo hiểm xã hội, nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Một số đại biểu khác nêu cách tính nợ công như thế nào là phù hợp. Phần lớn ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH thống nhất với nội dung về phạm vi nợ công thể hiện trong dự thảo luật. Theo đó, không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của DNNN. Trong trường hợp doanh nghiệp không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật. Có ý kiến thống nhất không đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào phạm vi nợ công, nhưng cho rằng, việc không trả được nợ nước ngoài của DNNN có thể ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm của quốc gia và trên thực tế đã có trường hợp Nhà nước phải trả nợ thay. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý, giảm tới mức thấp nhất rủi ro đối với khoản nợ này.

Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, DNNN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chịu trách nhiệm hữu hạn trên tổng số vốn được cấp. Vay không trả được sẽ phá sản theo luật định. Dẫn trường hợp cụ thể về xử lý nợ của một số tập đoàn, tổng công ty, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, nếu cho phá sản, Chính phủ chỉ chịu phần Chính phủ bảo lãnh, nhưng trong đề án tái cơ cấu, một số khoản không phải Chính phủ bảo lãnh vẫn đưa vào nợ Chính phủ. Trong khi đó, theo Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của QH, không chuyển nợ doanh nghiệp thành nợ của Nhà nước...

Để không bị xáo trộn chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, Chính phủ đề nghị tiếp tục giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ ba cơ quan, gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính trong vận động, điều phối, đàm phán, ký kết hiệp định khung, thỏa thuận vay cụ thể, phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ và quản lý nhà nước đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi. Về nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần có một quan điểm thống nhất trong quản lý. Thời gian qua, vấn đề bảo lãnh, “vay về cho vay lại” bộc lộ những khiếm khuyết, không đúng tinh thần quản lý theo cơ chế thị trường.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, ngành, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH đề nghị sửa đổi luật theo hướng giao Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng quản lý nợ công, đại diện đàm phán, ký kết các hiệp ước vay nợ và quản lý tập trung các nguồn lực nợ công. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày quan điểm, làm rõ hơn những nội dung được các đại biểu quan tâm.

Chiều qua, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý ngoại thương. Có ý kiến đề nghị thay vì ban hành luật mới nên tập trung nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi toàn diện Luật Thương mại. Ủy ban TVQH cho rằng, việc xây dựng Luật Quản lý ngoại thương không ảnh hưởng đến nội dung, kết cấu của Luật Thương mại. Dự án luật chỉ có tác động là bãi bỏ ba khoản và tám điều trong tổng số 324 điều và 1.024 khoản của Luật Thương mại...

PV

Chia sẻ