Đồng sức, đồng lòng, năm mới thắng lợi mới !

Thứ Bảy, 31/12/2016, 20:33:23
 Font Size:     |        Print

Đã khép lại một năm đầy khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế và Biển Đông diễn biến phức tạp. Thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền trung… đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất và đời sống nhân dân.

Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp và thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội (khóa XIV) và Hội đồng nhân dân các cấp đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển; tái cơ cấu nền kinh tế đạt một số kết quả; đầu tư khu vực tư nhân chuyển biến mạnh mẽ; niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên. Văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh có tiến bộ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả… Những thành tựu đạt được qua một năm đầy khó khăn, thách thức là sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Năm 2017 đến, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, yếu kém. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn. Giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhất là vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Tham nhũng, lãng phí, thiếu việc làm vẫn đang là vấn đề bức xúc. Tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và gian lận thương mại vẫn là nỗi lo thường trực của toàn xã hội. Việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Thấu trước những khó khăn, thách thức, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời ban hành các Nghị quyết hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Để tiếp tục hoàn thành trọng trách lãnh đạo của mình - nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Đảng đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập và chồng chất khó khăn, thách thức, Đảng ban hành hai Nghị quyết: “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng chúng ta đã chuẩn bị đủ đầy hành trang mới để bước vào năm mới với quyết tâm cao và niềm tin lớn vào thắng lợi mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất, đồng sức đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, chắc chắn không khó khăn nào ngăn cản nổi sự nghiệp đổi mới của chúng ta đi tới bến bờ giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Năm mới thắng lợi mới!

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC