Quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững

Thứ Tư, 23/11/2016, 21:11:58
 Font Size:     |        Print

Hôm qua 23-11, kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự và bế mạc sau hơn một tháng diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cuối năm 2016 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực khẩn trương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong nước, tình trạng khô hạn kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; sự cố ô nhiễm môi trường và lũ lụt ở một số tỉnh miền trung đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp, đến đời sống của nhân dân… Kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường; giá dầu thô giảm mạnh, duy trì ở mức thấp hơn so với dự kiến kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước và các cân đối vĩ mô.

Trước tình hình đó đòi hỏi cả nước phải quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tập trung vào ngân hàng thương mại. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý. Nỗ lực cao nhất để bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Để thực hiện có hiệu quả cao những mục tiêu nêu trên, kỳ họp này của QH đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. QH đã xem xét, thông qua ba luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Trong đó, có nhiều luật, nghị quyết quan trọng, điều chỉnh những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, như: Luật Về hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp… Tại kỳ họp, các đại biểu QH đã tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ về nhiều vấn đề nóng của đất nước, của xã hội được nhân dân và cử tri quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm và thẳng thắn với sự đổi mới về cách hỏi, đặt câu hỏi cũng như phần trả lời, từng bước đáp ứng được mong muốn của nhân dân và cử tri cả nước.

QH đã dành thời gian tập trung xem xét một số vấn đề, nội dung quan trọng khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đó là báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách T.Ư năm 2017; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020. Trong đó, các đại biểu QH đã tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và quyết sách quan trọng.

Mục tiêu đề ra trong thời gian tới là: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ trong thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tập trung tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu nêu trên, từ những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm và các đề xuất, sáng kiến của cử tri cả nước, của các đại biểu, QH đã xác định rõ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính.

Kỳ họp lần này của QH tiếp tục được cải tiến về cách thức điều hành, trong đó có việc tranh luận, đối thoại trực tiếp về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, việc các Bộ trưởng trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo đã tạo không khí làm việc dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. QH yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương trong cả nước có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm để các quyết định của QH được triển khai đồng bộ, toàn diện và có kết quả trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ hai, QH khóa XIV đã kết thúc thành công với nhiều điểm nhấn và dấu ấn sâu sắc trong nhân dân, cử tri cả nước. Đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đưa đất nước vượt qua khó khăn, bứt phá vươn lên trong thời kỳ mới.

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC