Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân đạo

Thứ Năm, 17/11/2016, 20:32:58
 Font Size:     |        Print

Cách đây 70 năm, ngày 23-11-1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất tại Đình làng Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và Người đã giữ trọng trách này trong suốt 23 năm tới khi qua đời.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cả nước luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ngày càng nâng cao về chất lượng. Hoạt động nhân đạo ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tạo cơ hội tốt để Hội triển khai rộng khắp các chương trình. Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Hội cùng hơn 8,3 triệu hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước đã chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, thi đua triển khai công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ lan tỏa rộng khắp, tạo nên dấu ấn sâu đậm trong xã hội. Tiêu biểu là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"; Dự án “Ngân hàng bò” và Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được chăm lo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa ngày càng nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục thu được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị của ngành y tế.

Từ những kết quả thiết thực nêu trên, vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong xã hội và trong phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục được khẳng định.

Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng ngày 31-3-2016 về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, khẳng định: Phương thức hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn... được tăng cường. Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo được quan tâm; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo được mở rộng. Tổ chức hội ngày càng củng cố, phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động nhân đạo và tổ chức Hội Chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng chưa đúng mức; quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập. Nội dung, phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới; thực hiện vai trò tham gia tư vấn, phản biện xã hội còn hạn chế. Việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên, tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu. Công tác chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là chính sách cán bộ, cơ chế vận động, quản lý nguồn lực, tài sản. Công tác truyền thông, vận động các nguồn lực chưa đồng đều, còn tình trạng “trông chờ”, thụ động ở nhiều địa phương.

Trong thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước xuất hiện nhiều vấn đề xã hội mới. Thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhiều người, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh rất cần được trợ giúp. Chính vì vậy, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo ổn định cuộc sống người dân cần được triển khai thực hiện hiệu quả, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện cần được tăng cường. Trong đó, cần đề cao vai trò và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thật sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo. Đẩy mạnh vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo. Tiếp tục phối hợp MTTQ Việt Nam và các tổ chức liên quan triển khai tốt các hoạt động nhân đạo, giảm sự chồng chéo, trùng lặp, thiếu công bằng. Chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Hội, qua đó trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực cho phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Quyết liệt cải cách hành chính và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Hội theo hướng giảm bớt khâu trung gian, bám sát địa bàn, gắn bó với nhu cầu, lợi ích của đối tượng cần trợ giúp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực từ nhân dân, từ các tổ chức trong và ngoài nước để không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động nhân đạo; tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, phát triển các mô hình nhân đạo bền vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo các cấp Hội, bảo đảm tổ chức hoạt động đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Nhân Dân

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC