XÃ LUẬN

Chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi

Thứ Tư, 09/11/2016, 03:01:15
 Font Size:     |        Print

Hôm nay, ngày 9-11, Ðại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2016-2021) Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam diễn ra trong không khí cả nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, chuẩn bị triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Trong xã hội Việt Nam, NCT luôn luôn được kính trọng, chăm sóc chu đáo. Ðây là truyền thống tốt đẹp, nhân văn của dân tộc ta được gìn giữ và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử. Năm 1941, khi mới từ nước ngoài trở về Bác Hồ đã viết “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các vị phụ lão đối với đất nước; đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức… Trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ngày nay, NCT vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho tổ chức hội, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững đất nước.

Hội NCT luôn nhận được sự quan tâm cụ thể, thiết thực của Đảng, Nhà nước. Kể từ khi Hội NCT Việt Nam được thành lập đến nay đã 21 năm, T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành hơn 30 văn bản liên quan hoạt động của NCT. Hệ thống chính sách, pháp luật nhằm khẳng định vai trò và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc NCT ngày càng hoàn thiện và từng bước đi vào cuộc sống. Năm 2015, Chính phủ đã quyết định lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì NCT Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu thảo của con cháu đối với bố mẹ, ông bà và tinh thần kính lão trọng thọ. Qua đó thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT. Tháng 10 vừa qua là lần thứ hai thực hiện Tháng hành động vì NCT, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư Hội NCT cả nước cùng các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực.

Với 8,6 triệu hội viên, Hội NCT Việt Nam luôn thể hiện vai trò to lớn, vị trí quan trọng của mình trong đời sống xã hội, trong các sự kiện chính trị của đất nước, dân tộc. Tổ chức Hội thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo hội viên từ T.Ư Hội đến cấp cơ sở. Công tác Hội được T.Ư Hội chỉ đạo, cùng sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, qua đó thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NCT. Đến nay, cả nước có hơn 70 nghìn CLB với các loại hình khác nhau, thu hút ba triệu NCT tham gia, trong đó có hơn 1.000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở 14 tỉnh, thành phố. Mỗi năm, hơn một triệu NCT được chúc thọ, mừng thọ; gần 900 nghìn NCT được thăm hỏi, động viên khi ốm đau, bệnh tật, được tặng quà nhân ngày lễ, Tết truyền thống của dân tộc...

Lớp NCT hôm nay là những người đã cống hiến tuổi xuân và sức trẻ của mình cho Tổ quốc. Cuộc sống của họ gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc, được tôi luyện qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Vì vậy, NCT luôn có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, định hướng và động viên tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nhiều NCT là tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; hoạt động nhân đạo, từ thiện; tham gia các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ; làm nòng cốt đoàn kết các tầng lớp nhân dân; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang gặp nhiều thách thức, cuộc sống của nhiều NCT cũng đối mặt với những khó khăn, trở ngại, nhất là NCT ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vẫn còn những NCT phải sống cô đơn, nghèo khổ; thậm chí có NCT bị ngược đãi, gây bất bình trong dư luận xã hội. Trong khi đó, hoạt động của Hội NCT các cấp còn những hạn chế; một số cơ sở còn lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động; chất lượng, nội dung sinh hoạt chưa hấp dẫn, chưa góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hội viên và NCT. Tỷ lệ tập hợp NCT đến với tổ chức Hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thấp.

Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để NCT hưởng thụ văn hóa, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Ðồng thời, chú trọng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động... của NCT trong gia đình và xã hội. Ðể những chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước dành cho NCT triển khai hiệu quả các cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách, pháp luật về NCT, tạo điều kiện thuận lợi để NCT được hưởng thụ và cống hiến. Hội NCT cả nước cần đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc NCT; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động; tích cực phát triển nguồn lực cho Hội. Đoàn kết, động viên hội viên tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình hành động. Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để trở thành nòng cốt trong các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của NCT trong đời sống xã hội hiện nay.

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC