Xã luận

Đưa hợp tác tiểu vùng Mê Công đi vào thực chất, hiệu quả hơn

Chủ Nhật, 23/10/2016, 18:23:10
 Font Size:     |        Print

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, nước chủ nhà Việt Nam bắt đầu tổ chức chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm 2016. Đó là: Hội nghị cấp cao (HNCC) Chiến lược hợp tác kinh tế Ay-ây-a-oa-đi - Chao Phray-a - Mê Công (ACMECS) lần thứ bảy, HNCC hợp tác Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam (CLMV) lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công (WEF- Mê Công).

Việc tổ chức ba sự kiện nói trên có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước trong tiểu vùng Mê Công và trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, qua đó góp phần củng cố lòng tin, tạo sự hấp dẫn chung của khu vực này đối với các đối tác bên ngoài.

Cách đây 13 năm, khuôn khổ CLMV ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của hội nhập tiểu vùng Mê Công và ASEAN, khởi nguyên từ ý tưởng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa bốn nước CLMV với các nước còn lại của ASEAN, giúp các nước CLMV hội nhập sâu hơn vào tiến trình phát triển của khu vực. ACMECS là khuôn khổ hợp tác kinh tế thành lập tháng 11-2003, ban đầu gồm bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Thái-lan. Việt Nam chính thức tham gia ACMECS một năm sau đó. Khuôn khổ này nhằm tăng cường hợp tác kinh tế chung và song phương để khai thác và phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Qua quá trình hoạt động, khuôn khổ hợp tác CLMV và ACMECS đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các nước khu vực Mê Công, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Điểm nhấn chính của cơ chế hợp tác CLMV và ACMECS là hướng tới kết quả cụ thể, với các dự án chương trình nổi bật, như xây dựng mới và nâng cấp nhiều tuyến đường giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông dọc các Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và Hành lang kinh tế phía Nam (SEC); ký kết và triển khai nhiều thỏa thuận song phương và đa phương về vận tải, thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông người và hàng hóa qua biên giới; các chương trình học bổng và dạy nghề. Hợp tác ACMECS và CLMV cũng là những cơ chế quan trọng để các nước Mê Công phối hợp nỗ lực, củng cố lòng tin, đối thoại tìm giải pháp cho các thách thức chung, như vấn đề nguồn nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... trên cơ sở hài hòa lợi ích của tất cả các bên. Việc tăng cường hợp tác và kết nối cũng giúp nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước Mê Công trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Từ khi tham gia ACMECS và CLMV, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào thành công chung của hợp tác tiểu vùng nói riêng và của khu vực nói chung. Phát huy thế mạnh về quy mô kinh tế, kinh nghiệm phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế, trong khuôn khổ CLMV, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, đóng góp nguồn lực để thúc đẩy việc kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, khai thác bền vững tài nguyên, thúc đẩy các dự án phát triển chung của bốn nước. Trong khuôn khổ ACMECS, Việt Nam cũng nỗ lực thực hiện các mục tiêu chung nhằm phát huy các tiềm năng, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng các nước thành viên tạo sức hấp dẫn lớn hơn với các đối tác trong và ngoài ASEAN.

Tổ chức ba hội nghị CLMV-8, ACMECS-7 và WEF - Mê Công tại Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và giàu lòng mến khách, thành phố Vì Hòa bình từ ngày 24 đến 26-10, Việt Nam đã đề xuất và được các nước nhất trí chủ đề của HNCC CLMV-8 là “Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai”; chủ đề của HNCC ACMECS -7 là “Hướng tới tiểu vùng Mê Công năng động và thịnh vượng”; chủ đề Hội nghị WEF - Mê Công là “Tìm kiếm sự thống nhất: Các nhà lãnh đạo khu vực chia sẻ tầm nhìn về khu vực Mê Công”. Đi sâu thảo luận các chủ đề nêu trên, lãnh đạo các nước hướng đến mục tiêu chung của khu vực là xây dựng một tiểu vùng Mê Công hòa bình và thịnh vượng; làm nổi bật sự năng động, khả năng nắm bắt cơ hội mới của các nước Mê Công, cũng như sự cần thiết phải đổi mới và xác định hướng đi phù hợp cho hợp tác tiểu vùng trong giai đoạn tới, đưa hợp tác đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; mong muốn thúc đẩy các lợi ích của đất nước trong hợp tác khu vực Mê Công, củng cố và phát huy quan hệ truyền thống với các nước láng giềng, góp phần làm cho các cơ chế hợp tác này phát triển theo hướng thực chất hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thể hiện trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với tất cả các cơ chế hợp tác trong tiểu vùng Mê Công, trong ASEAN và các cơ chế khu vực và quốc tế khác mà nước ta tham gia.

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC