Gần 8.000 hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất

Chủ Nhật, 21/10/2018, 02:28:39

Chín tháng đầu năm 2018, huyện Văn Chấn (Yên Bái) có 850 lượt hộ nghèo được vay vốn mua công cụ, vật tư, cây, con giống phục vụ sản xuất với tổng số tiền hơn 28 tỷ 500 triệu đồng.

Gần 8.000 hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông xã Suối Giàng trồng cây lâm nghiệp.

Qua đó, nâng dư nợ cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện lên hơn 223 tỷ đồng, với gần 8.000 hộ nghèo được vay vốn. UBND huyện đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hơn 10 nghìn lượt hộ nghèo tham gia; tổ chức đào tạo nghề cho hơn 800 người; qua đó giải quyết việc làm hằng năm cho hơn 2.000 lao động. Ðể giúp hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế, cơ quan chuyên môn đã cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho 90,5% số người nghèo; hỗ trợ làm nhà mới cho 159 hộ, đến nay các hộ thuộc diện di dời khẩn cấp vùng đặc biệt nguy hiểm đều có nơi ở mới an toàn.

Tin, ảnh: THANH SƠN

Xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer

Tại TP Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức hội thảo "Rà soát, xây dựng chính sách ưu đãi phát triển kinh tế-xã hội và đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL)". Ðây là dịp đánh giá, rà soát tổng thể các chính sách trong khu vực ÐBSCL. Ðồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu và Chỉ thị về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới vào thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được từ việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào Khmer; những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi chính sách từ thực tế của từng địa phương, các đại biểu tham dự hội thảo đóng góp ý kiến giúp Ban Soạn thảo có thêm thông tin, đầy đủ cơ sở hoàn chỉnh báo cáo, trình Chính phủ xem xét xây dựng, sửa đổi bổ sung chính sách phù hợp, hiệu quả hơn đối với đồng bào Khmer.

PV