Tọa đàm về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Chủ Nhật, 21/10/2018, 01:44:10
Sáng 20-10, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Chủ trì tọa đàm có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Hà Nội đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Trung ương vào thực tiễn của thành phố, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, tập trung làm rõ một số vấn đề, như: việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố; về phát huy dân chủ và thực hành dân chủ; nhận thức về Đảng cầm quyền và hoạt động của Đảng bộ thành phố; về xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN; về công tác tuyên truyền, quán triệt Cương lĩnh…

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học của Đảng bộ Hà Nội trong việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Đồng chí nhấn mạnh, các báo cáo tổng thể, báo cáo chuyên đề và ý kiến phát biểu trực tiếp tại tọa đàm, cùng với những thông tin hữu ích qua các buổi nghiên cứu đã giúp có thêm nhiều tư liệu thực tiễn quý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn Trung ương giao.

PV