TP Hồ Chí Minh sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 20/04/2019, 04:40:13

Ngày 19-4, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; một năm thực hiện Thông báo số 30-TB/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015- 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017- 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện quá trình sắp xếp, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, TP Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp. Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, HĐND, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ...

PV

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Số hóa sách “Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác”
Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm một số chức danh
[Infographic] 60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Vai trò cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Toạ đàm sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”