Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ QH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Thứ Sáu, 15/03/2019, 01:27:51

Sáng 14-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ QH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QUANG VINH

Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; các Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban TVQH, thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Nhiều thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban TVQH phát biểu, tập trung vào các nội dung về phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu QH và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong hoạt động giám sát. Sau khi lắng nghe các đề xuất, góp ý, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sẽ tiếp thu các ý kiến để công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng đạt kết quả, hiệu quả hơn.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2018 cho thấy, hai bên đã tổng kết 15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và tiếp tục ký kết Quy chế sửa đổi. Sau một năm thực hiện Quy chế (sửa đổi), công tác phối hợp giữa hai cơ quan được đổi mới với nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, hai bên làm tốt công tác phối hợp, tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chú trọng đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc với nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội được đẩy mạnh, mở rộng hình thức lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân. MTTQ Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH. Ủy ban TVQH chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên. Hai bên đã đa dạng hóa hình thức giám sát; hoạt động phối hợp giám sát đã bổ sung, hỗ trợ nhau giữa giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước và các hình thức giám sát nhân dân...

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến cho rằng, QH, Chính phủ, các bộ, ngành đã có sự ghi nhận ý kiến cử tri, nhân dân, có sự trả lời nghiêm túc. MTTQ theo dõi sát sao, liệt kê cụ thể tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu QH, cử tri và nhân dân hài lòng. Trong năm 2019, hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; tổ chức hội nghị chuyên đề về trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau mỗi kỳ họp; thiết thực hơn nữa trong hoạt động giám sát; tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri và nhân dân; thực hiện tốt hơn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2018 tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan. Việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm qua tiếp tục được hai bên chú trọng đẩy mạnh giúp cho QH, các cơ quan của QH, đại biểu QH ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, tin cậy.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của Ủy ban TVQH và MTTQ Việt Nam; năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024), do vậy, Chủ tịch QH cho rằng, điều này đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa. Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội, nhất là tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật. Các cơ quan của QH cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến góp ý và phản biện của Đoàn Chủ tịch. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đoàn Chủ tịch chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban TVQH cùng tham gia các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả vào các hoạt động giám sát; chú trọng hoạt động phối hợp trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Chủ tịch QH đề nghị Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Dân nguyện của Ủy ban TVQH phối hợp cơ quan hữu quan nghiên cứu, tổng kết đánh giá và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 525 giữa Ủy ban TVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về tiếp xúc cử tri của đại biểu QH và nội dung về tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Nghị quyết số 753 của Ủy ban TVQH, nếu thấy cần thiết... Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với kết quả đạt được trong thời gian qua, trong năm 2019, sự phối hợp công tác giữa Ủy ban TVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ tiếp tục có những đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nhiệm vụ chung được giao.

PV