Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Kon Tum

Thứ Tư, 13/03/2019, 17:45:54

NDĐT - Ngày 13-3, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền trung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Kon Tum

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chứng kiến lễ ký giao ước thi đua cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua. Nổi bật là 9/10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trung bình của cả nước; thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc giải quyết tồn đọng chính sách cho những người tham gia kháng chiến được thực hiện tốt. Từ các phong trào thi đua cũng đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích.

Để phong trào thi đua tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, Phó Chủ tịch nước đề nghị 10 tỉnh trong Cụm thi đua phải khắc phục được ba hạn chế trở thành nhược điểm năm nào cũng nêu, đó là phong trào thi đua chưa đồng đều, một số đơn vị chưa quan tâm; việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên; khen thưởng cho người trực tiếp lao động còn ít.

Về nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển… chú ý tập trung giám sát, kiểm tra, hỗ trợ đôn đốc nhắc nhở những địa phương công tác thi đua khen thưởng còn yếu để phát triển lên đồng đều hơn.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền trung đã ký giao ước thi đua năm 2019 tập trung vào ba nhiệm vụ lớn, đó là: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng tỉnh Kon Tum 200 triệu đồng để xây dựng một công trình nước sạch và một điểm vui chơi giải trí.

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền trung được thành lập từ tháng 3-2018, gồm 10 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Lâm Đồng, Đác Nông, Đác Lắc, Gia Lai và Kon Tum.

ĐINH SỸ TẠO