Đấu tranh phòng, chống tham nhũng làm tăng năng lực và hiệu quả cầm quyền của Đảng

Thứ Ba, 12/03/2019, 16:11:01

NDĐT - Ngày 12-3, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội thảo "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng của hệ thống tổ chức đảng T.Ư ở Việt Nam hiện nay". Tiến sĩ Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì hội thảo.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng làm tăng năng lực và hiệu quả cầm quyền của Đảng

Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng T.Ư.

Các tham luận, ý kiến trình bày tại hội thảo nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài. Đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, một mặt, góp phần làm tăng sức mạnh, năng lực và hiệu quả cầm quyền của Đảng, mặt khác, qua đó bảo vệ sự trong sạch của Đảng, giữ gìn uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Kết quả đạt được nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng ở T.Ư, với cách làm bài bản, công phu, quyết liệt và công minh, được tiến hành ở tất cả các cấp, ngành, các lĩnh vực và quán triệt nguyên tắc: Không có vùng cấm, vùng trống, bất kỳ ai tham nhũng đều phải xử lý nghiêm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều tham luận, ý kiến của các nhà khoa học, đại biểu tập trung làm rõ về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng; nhận diện đúng, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập cụ thể trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của các cơ quan Đảng ở T.Ư; phạm vi, chức năng, thẩm quyền và hoạt động của các cơ quan Đảng ở T.Ư thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Hội thảo nhằm tiếp nhận ý kiến trao đổi thẳng thắn, khách quan, khoa học của các đại biểu, nhà khoa học để góp phần thực hiện thành công Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước: “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN HAI