Để người dân quan tâm, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 11/03/2019, 21:46:45

NDĐT- Ngày 11-3, tại Hà Nội, Bộ Công An phối hợp Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Chương trình 09); 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 (Chương trình 22) và hai năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA (Chương trình 38) về thực hiện công tác dân vận.

Để người dân quan tâm, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công An; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công An, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Báo cáo về kết quả các chương trình phối hợp và hành động, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, công tác triển khai, thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, và được lực lượng công an phối hợp Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa các lực lượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Khen thưởng kịp thời, thường xuyên để giữ vững phong trào

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chương trình 09 đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa đoàn viên và hội viên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, việc thực hiện Chương trình 09 và Chương trình 38 đã tạo được sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền, nhất là lực lượng công an với nhân dân thông qua diễn đàn công an đối thoại với nhân dân, và diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân tố giác tội phạm ở khu dân cư và địa bàn xã, phường do Mặt trận tổ chức. Đặc biệt là sự gắn kết giữa lực lượng công an và lực lượng quân sự trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đó củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần phối hợp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân trong tố giác tội phạm, diễn đàn đối thoại với công an nhân dân ở xã, phường.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Mặt trận và Bộ Công an cần phối hợp với chính quyền các cấp để đưa ra các giải pháp cụ thể, đặc biệt là các địa bàn chiến lược ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chủ động, không để bất ngờ đối với các tình huống; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân đối với việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác và cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Từ đó phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản.

Hằng năm vào Ngày hội Đại đoàn kết, Mặt trận các cấp sẽ phối hợp lực lượng công an nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới”. Khen thưởng phải kịp thời, thường xuyên để giữ vững phong trào”, đồng chí Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến và các cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện các chương trình phối hợp và hành động đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những mô hình như tổ, đội nắm tình hình cơ sở của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; mô hình xứ họ đạo không có ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội của Thái Bình; mô hình dân vận khéo gắn với nông thôn mới của Đồng Nai... đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân và được người dân quan tâm tự giác tham gia. Đây là yếu tố quyết định để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được hiệu quả và đứng vững được trong lòng nhân dân”, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các chương trình phối hợp, đó là vẫn còn nơi này nơi kia vẫn còn hình thức, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cần quan tâm đến yếu tố vững chắc của toàn bộ các mô hình, cách làm hay, kết quả đã đạt được trong các chương trình phối hợp.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; về Kết luận số 44, thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục dành sự quan tâm đến chất lượng của các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư theo hướng hợp lòng dân, vừa sức dân vì lợi ích yêu cầu của cuộc sống nhân dân.

Phải quan tâm thực sự đến cuộc sống của người dân, đến lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ đó tạo động lực để người dân tham gia vào sự phát triển của đất nước”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Ngoài ra, đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, MTTQ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể. Cùng với việc xây dựng phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt đặc biệt trên địa bàn cơ sở, phải chăm lo tạo điều kiện xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên duy trì tổ chức các ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng về cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ ANTT thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đề nghị lực lượng công an nhân dân (CAND), Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị cần tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT.

Đồng chí Tô Lâm cũng lưu ý, thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở.

Tại hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân thuộc lực lượng công an các cấp; Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân thuộc MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và các địa phương trong triển khai Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân triển khai Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYÊN MINH - HƯƠNG DIỆP