Hòa Bình thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu, 13/07/2018, 01:21:06

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hòa Bình nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; trong đó chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; giải quyết kịp thời, đúng quy định các chính sách giảm nghèo.

Hòa Bình thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Cán bộ HTX Nông nghiệp và Thương mại Mường Ðộng hướng dẫn người dân xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: TRẦN SƠN

Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 18% (38.293 hộ), giảm 2,94% so với năm 2016. Phấn đấu giảm 3,1% số hộ nghèo vào năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018; tổ chức khảo sát địa bàn thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại hai huyện Lạc Thủy, Yên Thủy; kiểm tra, giám sát hiệu quả hỗ trợ kinh phí cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo "nuôi ong lấy mật" tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn). Bên cạnh đó, tỉnh triển khai tích cực chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho 18.219 lượt khách hàng vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp pháp lý, bảo trợ xã hội… Các ngành, địa phương nỗ lực vận động nhiều nguồn lực để phục vụ thực hiện công tác giảm nghèo như vận động Quỹ "Ngày vì người nghèo"; đồng thời đẩy mạnh chương trình kết nghĩa với các xã nghèo, thôn nghèo để đa dạng nội dung hỗ trợ; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn.

* Bắc Giang đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh dạy và học Tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy Tiếng Anh, triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm. Nhiều trường phổ thông đã thực hiện giảng dạy Tiếng Anh đủ 4 tiết/tuần theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. 936 giáo viên dạy Tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn được bồi dưỡng chuyên môn. Ngành giáo dục của tỉnh cũng đã triển khai chương trình Tiếng Anh làm quen cho học sinh lớp 1 và 2 tại 19 trường tiểu học; chương trình làm quen Tiếng Anh bậc mầm non theo hình thức xã hội hóa tại 18 trường mầm non công lập và ngoài công lập.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng chương trình Tiếng Anh 10 năm ở các cấp học theo Ðề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, cấp tiểu học triển khai dạy và học Tiếng Anh chương trình 10 năm đủ 4 tiết/tuần cho 100% học sinh các lớp 3, 4, 5 trong năm học 2018 - 2019; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông mở rộng chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Ðề án đổi mới tại tất cả các trường. Tỉnh khuyến khích việc tổ chức dạy học có yếu tố người nước ngoài; bố trí đủ giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm cấp tiểu học và có biên chế chuyên viên phụ trách dạy học môn Tiếng Anh tại các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.

PV và TTXVN