Quốc hội thông qua một luật, hai Nghị quyết

Thứ Ba, 12/06/2018, 01:57:06

NDĐT - Sáng 12-6, các đại biểu Quốc hội đã thông qua một luật và hai nghị quyết gồm Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Quốc hội thông qua một luật, hai Nghị quyết

Trong buổi sáng nay, Quốc hội lần lượt nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Trong ngày hôm nay Quốc hội cũng bấm nút biểu quyết lần lượt nghị quyết và dự luật này.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 được các đại biểu Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 95,48%. Có 468 đại biểu tham gia, 465 đại biểu tán thành, ba đại biểu không biểu quyết.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành là 95,28%. Có 469 đại biểu tham gia, năm đại biểu không tán thành. Luật Cạnh tranh (sửa đổi) gồm 10 chương, 118 điều. Một số nội dung sửa đổi bao gồm phạm vi điều chỉnh, áp dụng Luật này, các luật khác có liên quan, trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh, xác định thị phần và thị phần kết hợp, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, tập trung kinh tế, tố tụng cạnh tranh và xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Cũng trong sáng 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. 461 đại biểu tham gia biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 92.2%, có chín đại biểu không tán thành và ba đại biểu không bỏ phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về lựa chọn chuyên đề giám sát. Đến cuối buổi sáng 7-6-2018, Tổng Thư ký Quốc hội nhận được 442 ý kiến của đại biểu Quốc hội. Trong đó, có 217/442 ý kiến (49%) tán thành giám sát chuyên đề 1 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018”; 356/442 ý kiến (80,5%) tán thành giám sát chuyên đề 2 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018”; 208/442 ý kiến (47%) tán thành giám sát chuyên đề 3 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018”; 130/442 ý kiến (29,4%) tán thành giám sát chuyên đề 4 “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018”.

Nhóm phóng viên. Ảnh: ĐĂNG KHOA