Phiên họp thứ sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Biểu quyết thông qua hai Nghị quyết

Thứ Tư, 11/01/2017, 19:41:59
 Font Size:     |        Print

Sáng 11-1, ngày làm việc thứ ba của Phiên họp thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã thảo luận dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của QH, Ủy ban TVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Quy chế gồm bảy chương, 54 Điều, quy định cụ thể về chương trình giám sát của QH, Ủy ban TVQH; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề của QH, Ủy ban TVQH; điều hòa hoạt động các Đoàn giám sát chuyên đề và hoạt động giải trình tại các cơ quan của QH; xem xét thực hiện nghị quyết, kiến nghị về kết quả giám sát...

Về trình tự tiến hành phiên chất vấn tại kỳ họp QH, để bảo đảm phù hợp thẩm quyền của Ủy ban TVQH, Quy chế không quy định về trình tự tiến hành phiên chất vấn tại kỳ họp QH. Cụ thể, tại phiên họp chất vấn, trước khi ĐBQH chất vấn, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban TVQH trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến QH tại kỳ họp trước; Tổng Thư ký QH trình bày báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước; tình hình trả lời chất vấn đối với những chất vấn được QH cho trả lời bằng văn bản; tổng hợp tình hình chất vấn tại kỳ họp.

Về vấn đề điều hòa số lượng chuyên đề và địa phương giám sát hằng năm, Quy chế quy định, khi xây dựng chương trình giám sát của QH và thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của QH, Ủy ban TVQH trình QH quyết định mỗi kỳ họp giám sát một chuyên đề; năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, tiến hành giám sát một chuyên đề tại kỳ họp cuối năm. Mỗi đoàn giám sát chuyên đề của QH tổ chức không quá năm đoàn công tác làm việc tại không quá 15 địa phương. Ủy ban TVQH tiến hành giám sát không quá hai chuyên đề/ năm. Mỗi đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban TVQH tổ chức không quá năm đoàn công tác đến làm việc tại không quá 12 địa phương. Ban Dân nguyện giúp Ủy ban TVQH tổ chức hoạt động giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại tổng số không quá 18 địa phương; Hoạt động giám sát hoạt động của cấp tỉnh không quá chín địa phương. Hội đồng Dân tộc tổ chức giám sát không quá ba chuyên đề/năm; mỗi Ủy ban của QH tổ chức giám sát không quá hai chuyên đề/năm. Mỗi đoàn giám sát chuyên đề tổ chức các đoàn công tác đến làm việc tại không quá chín địa phương.

Với tỷ lệ 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban TVQH đã thông qua Quy chế này. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc thông qua Quy chế nhằm làm rõ hơn thẩm quyền giám sát của QH, Ủy ban TVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Đồng thời, bảo đảm việc giám sát tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, gây phiền toái cho địa phương; góp phần nâng cao được chất lượng, hiệu quả giám sát của QH, Ủy ban TVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, Ủy ban TVQH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp: bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC