Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển nhanh và toàn diện

Thứ Ba, 10/01/2017, 08:41:38
 Font Size:     |        Print
 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

NDĐT - Chiều 10-1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị có Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên và sáu tỉnh giáp Tây Nguyên. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2016, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình khô hạn nặng xảy ra vào đầu năm nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương và sự nỗ lực của các tỉnh trong khu vực nên kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố ổn định, vững chắc. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,47%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 78.796 tỷ đồng, tăng 7,25%; tổng thu ngân sách toàn vùng đạt 18.151 tỷ đồng, tăng 25,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn hai tỷ USD, tăng 14,86%; toàn vùng có 2.886 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,22%, với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 10 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,56 triệu đồng, tăng 8,57% so với năm 2015.

Cũng trong năm 2016, toàn vùng Tây Nguyên đào tạo nghề cho 78 nghìn người, giải quyết việc làm cho 113 nghìn lao động; giảm được hơn 2,1% số hộ nghèo và 2,4% số hộ cận nghèo. Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng Tây Nguyên còn 15% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,5%. Trong năm, toàn vùng kết nạp được 10.184 đảng viên mới, trong đó có 17,58% đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS). Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa-y tế-giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS được bảo tồn, phát huy. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức và hướng mạnh về cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu toàn vùng Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên đạt được trong năm 2016.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo tốt an sinh xã hội, nhất là vùng đồng bào DTTS; tăng cường quản lý đất đai và tài nguyên rừng; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho số hộ dân thiếu đất.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất với Trung ương, Chính phủ cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020; đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất chủ trương về tổ chức hoạt động điều phối liên kết vùng và triển khai mô hình thử nghiệm cơ chế, chính sách liên kết vùng đối với một số lĩnh vực ngành, hàng hóa trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo công tác tín dụng chính sách, xây dựng hệ thống tín dụng đặc thù, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Tây Nguyên và đầu tư vào các lĩnh vực Tây Nguyên có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, du lịch...

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp các tỉnh Tây Nguyên và các bộ, ngành liên quan khảo sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đề xuất chủ trương xây dựng các đơn vị kinh tế - quốc phòng gắn với việc xây dựng các cụm xã, buôn làng dọc tuyến biên giới, nâng cao chất lượng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên tuyến biên giới Tây Nguyên - Bình Phước.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp Bộ Công an kiểm tra, đôn đốc các tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp được giao rừng và cho thuê rừng có sai phạm để lập lại trật tự trong quản lý bảo vệ rừng; tập trung đấu tranh mạnh các đối tượng đầu nậu, các nhóm tội phạm liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Theo dõi đôn đốc các cấp ủy đảng triển khai nhiệm vụ xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trên địa bàn vùng DTTS, dân di cư tự do và nơi có đông đồng bào tôn giáo…

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số các cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm tạo điều kiện cho các tỉnh Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tin và ảnh: NGUYỄN CÔNG LÝ

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC