Hội đồng Lý luận Trung ương kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ Bảy, 22/10/2016, 16:41:10
 Font Size:     |        Print
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: Duy Linh).

NDĐT - Sáng 22-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1996-2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

* Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chi nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Đinh Thế Huynh; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; các học viện, viện nghiên cứu; các thế hệ lãnh đạo, thành viên, các cộng tác viên tư vấn của Hội đồng...

Đọc Diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh, nêu rõ: Trước yêu cầu tăng cường việc chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận chính trị trong thời kỳ đất nước thực hiện đường lối đổi mới, ngày 30-10-1996, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các tổ chức tiền thân, Hội đồng Lý luận Trung ương trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đã không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tích và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng. Đóng góp nổi bật có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác nghiên cứu lý luận và các chương trình khoa học do Hội đồng quản lý, tổ chức thực hiện là đã góp phần củng cố, phát triển, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội đồng đã tích cực đóng góp vào việc đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới. Đặc biệt, Hội đồng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, góp phần làm rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế..., đồng thời đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm bài học rút ra qua tổng kết 20 năm hoạt động của Hội đồng. Đó là: Kiên định vững vàng về chính trị, không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tư vấn, nghiên cứu lý luận chính trị, phục vụ thiết thực, hiệu quả việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Bám sát thực tiễn, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới; Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; Đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ nghiên cứu lý luận trong nước, chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu lý luận; Xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên tâm, chuyên nghiệp, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và lề lối làm việc.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận; đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận T.Ư, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận T.Ư tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đặc biệt là chất lượng tư vấn các vấn đề lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Hội đồng Lý luận Trung ương - ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Hội đồng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TÔ NAM

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC