Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chủ Nhật, 09/10/2016, 05:38:33
 Font Size:     |        Print
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA

NDĐT - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng nay, 9-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị sẽ cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý thêm một số khía cạnh liên quan đến các nội dung, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để Hội nghị quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 15-10.

BẮC VĂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC