Tấm gương sáng trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc(*)

Thứ Năm, 26/12/2013, 15:07:18
 Font Size:     |        Print

(Bài phát biểu của đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư)

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, hôm nay, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Ðồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế", nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Ðảng và quân đội ta, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.

Ðây là dịp để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tìm hiểu và nhận thức sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng ta, dân tộc ta; sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các vị đại biểu khách quý và đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Chí Thanh về dự Hội thảo khoa học đầy ý nghĩa này.

Ðồng chí Nguyễn Chí Thanh sinh ra và lớn lên trên quê hương Thừa Thiên - Huế, vùng đất kiên cường, giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng. Ðược nuôi dưỡng, giáo dục và tiếp thu truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước, tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách áp bức thống trị của thực dân, phong kiến, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước và tinh thần cách mạng.

Năm 1934, khi mới tròn 20 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng. Ðồng chí hoạt động tích cực trong phong trào Mặt trận Dân chủ Ðông Dương do Ðảng ta phát động và lãnh đạo. Tháng 7-1937, đồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương. Ðến đầu năm 1938, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Ðảng tin cậy giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Thừa Thiên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến Nam Triều nổ ra mạnh mẽ. Ðồng chí đã dẫn dắt và khơi dậy ý chí cách mạng quật cường của đồng bào ta, tạo nên sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trên quê hương Thừa Thiên - Huế, làm kẻ thù hoảng sợ. Vì vậy, người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Chí Thanh trở thành mục tiêu săn lùng của bọn thực dân. Tháng 7-1939, đồng chí bị địch bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ, sau đó bị đưa đi đày ở các nhà tù Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Trong nhà tù đế quốc, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Tháng 2-1942, đồng chí vượt ngục thành công, trở về tiếp tục hoạt động cách mạng và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, hệ thống cơ sở cách mạng, các đoàn thể Việt Minh, lực lượng tự vệ được xây dựng và phát triển mạnh mẽ ở Thừa Thiên - Huế. Ðây là sự chuẩn bị hết sức quan trọng cho tổng khởi nghĩa, dù sau đó vào tháng 7-1943, đồng chí Nguyễn Chí Thanh lại bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Buôn Ma Thuột. Cho đến khi Nhật đảo chính Pháp, tháng 3-1945, đồng chí mới được trả tự do.

Tháng 8-1945, đại diện cho tổ chức Ðảng ở Trung kỳ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh dự Hội nghị toàn quốc của Ðảng ở Tân Trào và được bầu làmỉUy viên BCH T.Ư Ðảng, được chỉ định làm Bí thư Xứ ủy Trung kỳ. Sau Hội nghị, đồng chí trở về cùng Xứ ủy Trung kỳ lãnh đạo nhân dân tiến hành khởi nghĩa, thành lập chính quyền cách mạng, đặc biệt là tổ chức khởi nghĩa và thành lập chính quyền cách mạng ở TP Huế - trung tâm đầu não của chính quyền phong kiến Nam Triều, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, kiêm Bí thư Phân Khu ủy Bình - Trị - Thiên. Khi đó, tình hình chiến sự tại mặt trận Bình - Trị - Thiên vô cùng ác liệt, lực lượng của ta bị tổn thất nghiêm trọng, mặt trận Huế bị địch phá vỡ, nhiều cơ quan, tổ chức Ðảng trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề, một số cán bộ, đảng viên tỏ ra bi quan, một bộ phận quần chúng hoang mang lo sợ. Ðể động viên tinh thần của nhân dân, củng cố ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, bộ đội ta, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định: "Mất đất chưa phải là mất nước. Chúng ta chỉ sợ mất lòng tin của dân. Có lòng tin của dân là có tất cả. Vì vậy chúng ta không được chạy dài. Chúng ta phải trở về với dân, chúng ta nhất định thắng!". Tư tưởng xây dựng "thế trận lòng dân", đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của Ðảng, đã được đồng chí Nguyễn Chí Thanh chỉ đạo, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Tư tưởng đó, đường lối đó đã được cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang Bình -Trị -Thiên quán triệt, kiên trì bám đất, bám dân, dựa vào dân tổ chức chiến tranh du kích, liên tiếp giành chiến thắng, góp phần cùng nhân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi.

Năm 1948, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Ðảng giao đảm trách cương vị Bí thư Liên Khu ủy khu 4. Ðến năm 1950, đồng chí được Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên cương vị công tác mới, đồng chí đã mang hết tâm lực của mình, cùng với tập thể Tổng Quân ủy lãnh đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bồi dưỡng và phát huy bản chất cách mạng của quân đội ta, xây dựng nền nếp công tác Ðảng, công tác chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện một đội ngũ cán bộ quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, được Ðảng phân công phụ trách mặt trận sản xuất nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, lắng nghe, tham khảo ý kiến các nhà khoa học, xác định phương hướng mở rộng sản xuất, phá "xiềng ba sào", phát động các phong trào thi đua trong nông nghiệp. Ðồng chí để lại những ấn tượng tốt đẹp cho cán bộ và nhân dân về tác phong làm việc sâu sát, khoa học, dân chủ, hòa mình với nhân dân.

Năm 1964 - 1965, trong bối cảnh đế quốc Mỹ đưa không quân và hải quân đánh phá miền Bắc, đưa quân đội trực tiếp vào xâm lược miền Nam, Trung ương Ðảng và Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Chí Thanh vào chiến trường đảm nhiệm cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với tác phong sâu sát, cụ thể, đồng chí đã đến nhiều địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, nghiên cứu phương án tác chiến phù hợp, đề ra chiến lược quân sự, xác định tư tưởng kiên quyết tiến công, chủ động tiến công, liên tục tiến công. Khẩu hiệu nổi tiếng: "Nắm thắt lưng địch mà đánh" và chủ trương xây dựng các "vành đai diệt Mỹ", đã thể hiện trí tuệ và tài thao lược đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã nêu tấm gương sáng trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc. Từ khi còn trẻ tuổi cho đến cuối đời, đồng chí luôn đặt lợi ích của Ðảng, của cách mạng, của dân tộc lên trên hết, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, tích cực hoạt động gây dựng cơ sở, gây dựng phong trào cách mạng. Bầu nhiệt huyết cách mạng và trái tim cộng sản của đồng chí luôn cống hiến cho Ðảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc. Ðồng chí là một chiến sĩ cộng sản kiên cường; một vị chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm; một nhà lãnh đạo tài-đức vẹn toàn, tiêu biểu cho ý chí cách mạng kiên cường, gắn lý luận với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm; khiêm tốn, giản dị, gần gũi, chân tình, hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí. Vì thế, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được cán bộ, đảng viên và nhân dân yêu mến, tin cậy, bạn bè quốc tế nể trọng.

Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất; hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Ðảng; một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ðồng chí đã tỏ rõ phẩm chất của một vị Tướng tài, thao lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, giàu nghị lực và bản lĩnh; một tấm gương sáng ngời của người cộng sản; trung thực, thẳng thắn, chan hòa với đồng bào, đồng chí, đồng đội.

Tình cảm của đồng chí Nguyễn Chí Thanh với quê hương Thừa Thiên - Huế và tình cảm của quê hương Thừa Thiên - Huế với đồng chí Nguyễn Chí Thanh thật ấm áp và sâu đậm. Ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, đồng chí đã đem hết nhiệt huyết cách mạng đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí để lại trong lòng Ðảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế những tình cảm sâu sắc và những cống hiến to lớn. Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn tự hào về đồng chí Nguyễn Vịnh - Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, vị tướng tài năng của quân đội và luôn dành cho đồng chí - người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế những tình cảm thắm thiết, sâu nặng.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Chí Thanh được tổ chức vào thời điểm toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Ðảng lần thứ 8 (khóa XI), tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thành công của Hội thảo hôm nay góp phần làm tăng thêm động lực tinh thần, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, cổ vũ cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sĩ cả nước thi đua lao động sáng tạo, công tác và học tập, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập thành tích để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng. Hội thảo cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những học trò xuất sắc của Người, trong đó có đồng chí Nguyễn Chí Thanh, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, nhất là cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tưởng nhớ Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh, chúng ta tự hào về một người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng, một vị tướng tài năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến to lớn của đồng chí đối với quê hương, đất nước. Tưởng nhớ đồng chí, chúng ta nguyện học tập ý chí cách mạng kiên cường của đồng chí, tận tụy, hy sinh phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Ðảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Ôn lại cuộc đời và những cống hiến lớn của đồng chí, chúng ta nguyện học tập và noi theo phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí, quyết tâm phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Chí Thanh sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên và mọi người Việt Nam chúng ta.

--------------
(*) Ðầu đề là của Báo Nhân Dân.

Các bài phát biểu, tham luận nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh


Tài liệu đính kèm:
  1daitangovinhbinh.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (1daitangovinhbinh.pdf)  2trungtuongdongsinguyen.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (2trungtuongdongsinguyen.pdf)  3gsbuiphanky.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (3gsbuiphanky.pdf)  4tiensivanthithanhmai.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (4tiensivanthithanhmai.pdf)  5trungtuongnguyenngochoi.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (5trungtuongnguyenngochoi.pdf)  6tiensibuidinhphong.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (6tiensibuidinhphong.pdf)  7vohoangkhai.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (7vohoangkhai.pdf)  20nguyenvanbinh.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (20nguyenvanbinh.pdf)  21vuquangvinh.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (21vuquangvinh.pdf)  22tranquangvinh.pdf    Tải về  
  
Media Object

Xem tệp pdf (22tranquangvinh.pdf)

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC