Giao ban cụm các tỉnh Tây Bắc về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 20/09/2013, 15:37:00
 Font Size:     |        Print
 Ngày 20-9, tại TP Thái Nguyên, Ban Bí thư T.Ư Ðảng đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cụm các tỉnh Tây Bắc năm 2013. Ðồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì hội nghị. Ðại diện lãnh đạo các Ban Ðảng T.Ư và các tỉnh trong khu vực về dự.

 Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Ðiện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình. Qua ý kiến tham luận của các tỉnh tại hội nghị cho thấy, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị đã được các địa phương tiến hành nghiêm túc, gắn với các đặc thù và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Các tỉnh trong khu vực đã tổ chức tốt việc triển khai học tập các nội dung trọng tâm năm 2013, thực hiện Quy định số 101 - QÐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc giải quyết các vấn đề tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc gây bức xúc trong xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị... Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị ở một vài tỉnh vẫn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như: Tổ chức học tập, thảo luận về tấm gương đạo đức của Bác ở một số đơn vị chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch làm theo chung chung, chưa có công việc cụ thể; kết quả chuyển biến trong việc làm theo  tấm gương đạo đức của Bác ở từng cán bộ, đảng viên, công chức chưa rõ nét, chưa đồng đều, chưa thành nền nếp và  chưa tạo được phong trào rộng lớn...

 Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh miền núi  Tây Bắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ðồng chí chỉ rõ những kết quả đó thật sự có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức  trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và xây dựng Ðảng. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, các tỉnh Tây Bắc cần tiếp tục triển khai sâu rộng yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03; chú ý làm tốt hơn khâu kiểm tra, giám sát định kỳ. Ðưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của từng đơn vị, cá nhân, nhất là tổ chức Ðoàn Thanh niên. Ðáng chú ý, cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng; các quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên; phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu để đổi mới phương thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 một cách phù hợp, hiệu quả hơn.

 Ðồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý, những địa phương, đơn vị triển khai Chỉ thị 03-CT/T.Ư hiệu quả chưa cao, cần học tập, trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực. Trên cơ sở đó, thu nhỏ bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Ðảng. 


Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC