Học tập Bác Hồ về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương

Thứ Tư, 12/06/2013, 15:25:00
 Font Size:     |        Print

 Sáng 12-6, tại Hà Nội, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ðảng ủy Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Tại đây, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên của Khối Doanh nghiệp T.Ư được quán triệt những nội dung cơ bản về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðó là: Sâu sát để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến mọi mặt đời sống của quần chúng; tin tưởng, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến nhân dân phê bình, kịp thời sửa chữa những khuyết điểm. Giáo dục, lãnh đạo quần chúng đi đôi với không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng. Ðối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần gắn bó, tôn trọng và phát huy sức mạnh của tập thể

 Trong chương trình học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên các đơn vị đã thảo luận nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Các ý kiến cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, tạo một môi trường làm việc đoàn kết, đồng thuận. Quan tâm giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng; luôn nêu gương trong công tác, học tập, sinh hoạt để quần chúng noi theo.

 


Theo:

Chia sẻ