Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc

Chủ Nhật, 09/12/2018, 02:16:01

Tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc gắn với khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tại địa phương.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số vấn đề về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và việc triển khai công tác dân tộc tại tỉnh Quảng Ninh. Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã tìm hiểu thực tế, khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh).