Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Chủ Nhật, 11/11/2018, 04:44:35

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018, được phát động trong cả nước từ ngày 10-11 đến ngày 10-12, với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa đề nghị: cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vụ địa phương của UBDT chủ động phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tại địa phương, đặc biệt tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú.

Công tác triển khai linh hoạt, đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền, phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương, đơn vị. Vận động người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo... tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

PV