Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Phú Yên

Thứ Bảy, 10/11/2018, 18:11:23

NDĐT - Ngày 10-11, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, công bố dự thảo kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Phú Yên

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Dự thảo kết luận đã chỉ rõ những mặt làm được và hạn chế trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, trong phê bình, tự phê bình chưa nghiêm túc. Một số đảng viên còn chưa tự nhận khuyết điểm; thấy đúng chưa bảo vệ, thấy sai chưa đấu tranh; công tác tổ chức, bố trí cán bộ quản lý còn nể nang.

Đối với công tác chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, Tỉnh ủy Phú Yên đã tăng cường quản lý sử dụng internet; thành lập nhóm đấu tranh thông tin phản bác trên mạng xã hội và báo chí. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều có giao ban để định hướng thông tin tuyên truyền. Đã đưa vào sử dụng trang facebook “Đất phú trời yên” nhằm đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có cá nhân lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông để nói xấu gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ. Một số tổ chức đảng chưa chỉ ra được đối tượng cụ thể để đấu tranh.

Về công tác kiểm tra giám sát, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch giám sát toàn khóa trong nhiệm kỳ 2016-2021. Nửa nhiệm kỳ qua đã có 639 tổ chức đảng được kiểm tra; giám sát chuyên đề 240 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo ba tổ chức đảng và 60 đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 349 đảng viên. Nội dung chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách quản lý đất đai, đầu tư, tài chính – ngân hàng…

Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Phú Yên đã có nhiều cách làm hay như: mô hình chào cờ đầu tuần, đầu tháng; mô hình giúp đỡ thôn, buôn khó khăn và hộ nghèo… Tuy nhiên, những mô hình này còn đơn giản. Việc đăng ký học tập theo Chỉ thị 05-CT/TW còn có tình trạng sao chép, chất lượng thấp.

Từ những kết quả và hạn chế trên, đoàn kiểm tra 715 của Bộ Chính trị đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên: Cần tiếp tục tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; quan tâm lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực tiễn địa phương; đưa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra giám sát.

TRÌNH KẾ