Khảo sát công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Bình Định

Thứ Năm, 08/11/2018, 14:55:23

NDĐT - Sáng 8-11, Đoàn công tác của các báo, tạp chí của Đảng do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Định (về kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)).

Khảo sát công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Bình Định

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định và lãnh đạo nhiều ban, ngành chức năng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng của Bình Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Bình Định nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp sinh hoạt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Số lượng và tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng được duy trì và tăng dần qua các năm.

Việc học tập, vận dụng và làm theo những mô hình hay, điển hình tiên tiến được nêu trong báo, tạp chí của Đảng được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt; nhiều tin, bài trong báo, tạp chí của Đảng được sử dụng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Các báo, tạp chí của Đảng cả T.Ư và địa phương đã có nhiều đổi mới về hình thức, bố cục giúp độc giả dễ tiếp cận thông tin; nội dung thiết thực, phong phú, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội nên đã tạo sức hấp dẫn cho người đọc. Việc phát hành báo, tạp chí của Đảng bảo đảm kịp thời, đúng thời gian quy định và rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã có nhiều ý kiến đóng góp để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng luôn được Tỉnh ủy coi là nhiệm vụ cần thiết, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, do vậy Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các hội, đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Tin, ảnh: CÁT HÙNG