Biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở Nậm Pồ

Thứ Tư, 07/11/2018, 02:47:00

Trong giai đoạn 2013-2018, huyện Nậm Pồ (Ðiện Biên) có 35 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu được Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND huyện Nậm Pồ biểu dương và tặng giấy khen (trong ảnh).

Biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở Nậm Pồ

Qua thực tiễn tại cơ sở, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở Nậm Pồ luôn là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, chính quyền và nhân dân; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, ma chay; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Họ cũng tích cực tham gia cùng chính quyền hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp ngay tại địa bàn dân cư.

Tin, ảnh: LÊ LAN