Tuyên Quang trao tặng Huy hiệu Đảng cho 386 đảng viên

Thứ Ba, 06/11/2018, 15:23:17

NDĐT - Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11), tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 386 đảng viên.

Tuyên Quang trao tặng Huy hiệu Đảng cho 386 đảng viên

Theo đó, có bảy đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; ba đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; hai đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 53 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; còn lại các đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 - 50 năm tuổi Đảng. Đưa tổng số đảng viên được trao Huy hiệu Đảng năm 2018 của Đảng bộ tỉnh lên 1.812 đồng chí.

Đây là sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đảng viên lão thành dù ở bất cứ nơi đâu và trên cương vị công tác nào, dù có nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân và đồng nghiệp yêu mến.

Đến nay, khi tuổi cao, các đồng chí vẫn chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền địa phương, đóng góp xây dựng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, xây dựng địa phương và Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến.

HẢI CHUNG