[Infographic] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thứ Ba, 23/10/2018, 20:07:47
[Infographic] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhóm Phóng viên NDĐT - Đồ họa: ĐỨC DUY