Thông cáo báo chí về dự kiến chương trình phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Sáu, 12/10/2018, 12:45:08

Từ ngày 15-10 đến ngày 17-10-2018, phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khóa XIV sẽ diễn ra tại Nhà QH, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch QH thay phiên chủ trì phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

1. Cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội, cơ cấu nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn, gồm: Báo cáo về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia ba năm 2019 - 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm năm giai đoạn 2016 - 2020). Cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có).

3. Cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ sáu của QH; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm của QH; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến QH năm 2018.

4. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của QH về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

5. Cho ý kiến về việc trình QH phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

6. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và TP Đồng Xoài, thuộc tỉnh Bình Phước; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của QH và cho ý kiến về công tác nhân sự.