Biểu dương điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo

Thứ Sáu, 12/10/2018, 04:19:45

Sáng 11-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, giai đoạn 2013-2018.

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng; giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tô thắm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Các đơn vị quân đội đã tham gia củng cố hơn 4.000 chi bộ đảng, 5.300 tổ chức chính quyền, 23 nghìn tổ chức chính trị - xã hội, xóa tình trạng “trắng đảng viên” ở 107 thôn bản, phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 298 nghìn lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; đào tạo nghề cho hơn 93 nghìn quân nhân người dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đánh giá cao kết quả, thành tích công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị cần quán triệt sâu sắc quan điểm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là những quan điểm, chủ trương về công tác dân tộc, tôn giáo theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Phối hợp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm và tâm huyết, giỏi tiếng dân tộc. Đồng thời, chú trọng quan tâm đào tạo cán bộ là con em vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Tại hội nghị, 40 tập thể, 50 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, giai đoạn 2013-2018 đã được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

PV