Tiếp tục phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

Thứ Sáu, 12/10/2018, 04:11:26

Sáng 11-10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC); giám sát, nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp.

Sau 5 năm (2014 - 2018) triển khai, các chương trình phối hợp đã tạo thuận lợi để công dân thực hiện quyền KNTC, khắc phục tình trạng KNTC vượt cấp, phức tạp, đông người. Hoạt động giám sát việc giải quyết KNTC, trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các mặt hoạt động cũng bộc lộ một số hạn chế, công tác theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát cũng chưa được chú ý...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, các tổ chức, cơ quan phối hợp cần tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong nhân dân về pháp luật tiếp công dân, KNTC và giải quyết KNTC, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý… Tạo điều kiện giúp người dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ, hạn chế khiếu kiện sai, bảo đảm KNTC đúng pháp luật.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết KNTC ở cơ sở giai đoạn tiếp theo.

PV