Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hà Nội khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ

Thứ Năm, 11/10/2018, 11:01:44
 Font Size:     |        Print

Có thực tế ở nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ đều hoàn thành tốt, thậm chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, nhưng công việc chung của đơn vị lại không đạt hiệu quả, đúng tiến độ, chậm đổi mới. Thực trạng đánh giá cán bộ theo kiểu “cào bằng”, thiếu thực chất đã được Thành ủy Hà Nội chỉ rõ gắn liền giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

Coi trọng tính chủ động, khoa học, thực chất

Quận Tây Hồ có bước đi sớm trong đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Năm 2013, quận xây dựng tiêu chí thang điểm cụ thể cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá. Sau khi cán bộ tự chấm điểm, bảng điểm sẽ được báo cáo tại hội nghị đảng ủy, đồng thời gửi tới các đơn vị cấp dưới làm căn cứ chấm điểm cấp trên và gửi các đơn vị ngang cấp làm căn cứ chấm chéo. Với quá trình coi trọng đánh giá thực chất, 5 năm nay, số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ quản lý xếp loại hoàn thành xuất sắc đã giảm so với những năm trước, nhưng chưa có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại. Nhờ đó, chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhiều lĩnh vực khó như quản lý đất đai, trật tự xây dựng... trên địa bàn quận có sự chuyển biến tích cực, bắt nguồn từ công tác cán bộ.

Tại Sở Tài chính Hà Nội, việc đánh giá cán bộ hằng tháng được thực hiện qua phần mềm và kết quả đánh giá của Trưởng phòng, Phó Giám đốc, được công khai trên cổng thông tin. Qua đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh giá cán bộ. Sở xác định việc xây dựng kế hoạch tuần là vấn đề cốt yếu và được gắn trên văn phòng điện tử, từ tháng 6-2017 thí điểm đưa vào đánh giá cán bộ trong việc chấm điểm tuần, tháng.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải, việc đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng rất khó, nhưng thực hiện được sẽ thay đổi hẳn chất lượng, hiệu quả công tác. Điều quan trọng khi xây dựng bộ tiêu chí là phải định lượng tối đa, những nội dung nào không thể lượng hóa được thì phải xác định rõ hành vi. Thời gian đầu, việc đánh giá cán bộ gặp khó khăn, do thói quen của cán bộ chủ yếu là nhớ việc và chưa quen sử dụng công nghệ thông tin. Sau khi việc này đi vào nền nếp, đã giúp cán bộ thay đổi phương pháp làm việc, giúp kiểm soát công việc, biết rõ công việc đang được thực hiện đến đâu, chậm ở khâu nào; công tác lãnh đạo, quản lý thuận lợi hơn rất nhiều.

Mới đây, ngày 16-5-2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội. Quy định gồm ba chương, 16 điều, nêu rõ yêu cầu; căn cứ đánh giá, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí đánh giá, xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại, khen thưởng… và được thực hiện đại trà tại các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố từ tháng 7-2018.

Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng. Cụ thể: Loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt từ 90 đến 100 điểm; loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) nếu đạt từ 70 đến dưới 90 điểm; loại C (hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt dưới 50 điểm. Tỷ lệ đạt loại A không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được xếp loại; trường hợp đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không vượt quá 40%.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thước đo từ trách nhiệm, hiệu quả công tác

Ngay sau khi Quyết định số 3814-QĐ/TU được ban hành, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện. Trên thực tế, đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động. Tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị được thực hiện từ tháng 7-2018.

Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai Lê Thùy Linh cho biết, ngay tháng đầu, xã có 69 người tham gia đánh giá, trong đó ba người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 người hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm người hoàn thành nhiệm vụ. Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung, Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn 06-HD/HU triển khai đánh giá cán bộ hằng tháng trong hệ thống chính trị và những phản hồi bước đầu khá tốt. Trước đây, cán bộ chỉ được đánh giá chung chung, bây giờ, ai làm tốt, ai làm kém đều thể hiện rõ qua việc đánh giá công việc theo tuần, theo tháng. Việc đánh giá sát hơn, cho nên tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảm đi. Tuy nhiên, điều đáng mừng là tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc được nâng lên.

Một số địa phương, đơn vị thời gian đầu thực hiện Quyết định 3814-QĐ/TU chưa đạt, đã nghiêm túc chấn chỉnh để bảo đảm thực chất hơn. Thí dụ quận Hà Đông, sau tháng đầu triển khai đã chỉ rõ một số hạn chế trong đánh giá xếp loại hằng tháng. Đó là việc cá nhân tự chấm điểm chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phần hạn chế, khuyết điểm, cá nhân chưa nêu hoặc nêu chung chung, chưa gắn với hạn chế của cơ quan, đơn vị; phần đánh giá điểm thưởng do cá nhân nhận điểm, nhưng chưa nêu được các giải pháp, mô hình mới, các sáng kiến, cải tiến hay hình thức nổi bật.

Để khắc phục tình trạng này, Thường trực Quận ủy Hà Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đánh giá, xếp loại hằng tháng một cách nghiêm túc. Việc đánh giá xếp loại đối với cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Những hạn chế của tập thể cơ quan, đơn vị phải được gắn với trách nhiệm của từng cá nhân. Tinh thần quyết liệt đó được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện. Tháng 7-2018, 535 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý được đánh giá, trong đó 142 đồng chí xếp loại A (27%), 390 loại B (72,89%) và ba đồng chí loại C (0,5%). Sang tháng 8-2018, 526 cán bộ diện này được đánh giá, trong đó 136 đồng chí đạt loại A (25,8%), 388 loại B (73,8%) và hai đồng chí loại C (0,3%).

Bên cạnh những kết quả bước đầu, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ, một số nơi, việc đánh giá vẫn chung chung, chưa làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức; tỷ lệ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ còn cao. Bên cạnh đó, tính định lượng chưa thật rõ, biểu điểm chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đối tượng cũng khiến việc đánh giá sát thực gặp khó khăn.

Cùng với việc khắc phục những hạn chế này, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Thành ủy tiếp tục đánh giá cán bộ trên cơ sở đề án vị trí việc làm, rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh; có tính định lượng, xây dựng biểu điểm khách quan và sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, người lao động. Thành ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác theo từng tuần, tháng và quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ làm căn cứ đánh giá tập thể, cá nhân khách quan, chính xác.

QUỐC TOẢN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC