Vận dụng giá trị lý luận, thực tiễn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển Bắc Ninh xứng tầm

Thứ Hai, 08/10/2018, 14:38:00

NDĐT - Khắc ghi ân tình và tự hào được 18 lần đón Bác về thăm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nỗ lực thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa một tỉnh thuần nông, nghèo nàn, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước được nâng cao.

Vận dụng giá trị lý luận, thực tiễn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển Bắc Ninh xứng tầm

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trong phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - giá trị lý luận và thực tiễn”, diễn ra ngày 8-10, tại Bắc Ninh, do Ban Biên tập Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Gần 40 tham luận được trình bày và gửi tới Hội thảo tập trung nghiên cứu, luận giải làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện lời căn dặn của Người; thiết thực tuyên truyền, khích lệ, phong trào thi đua lao động sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm lan tỏa tính nhân văn sâu sắc, giá trị lý luận và thực tiễn những Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh; đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phân tích tính minh triết trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, có chín điểm cơ bản trong những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là (1) đoàn kết là một lực lượng, là sức mạnh dẫn tới thành công; (2) tập hợp, phát huy trí tuệ và lực lượng của nhân dân; (3) kế thừa giá trị lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng và phát triển. Mạch nguồn văn hóa truyền thống, những tinh hoa của cha ông, tinh thần cách mạng vẫn đang âm thầm truyền tải từ thế hệ này sang thế hệ khác; (4) cán bộ cần phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn thể nhân dân; (5) phát huy dân chủ, phải có dân chủ thực sự trong Đảng, thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình; (6) đảng viên phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị; (7) đảng viên và cán bộ phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa và chuyên môn; (8) cán bộ phải tránh địa phương chủ nghĩa, cần phải nhất trí về tư tưởng, về hành động, về tình cảm; (9) cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phải đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua, đưa tỉnh Bắc Ninh thành một tỉnh giàu có. Chín bài học giá trị không dành riêng cho đối tượng hay lĩnh vực nào, mà có giá trị áp dụng cho mọi cán bộ, đảng viên, ở mọi ngành nghề, lĩnh vực, để đến hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà cần kế thừa những giá trị, tích hợp, phát triển lên tầm cao mới.

Về giá trị tư tưởng và tầm nhìn xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát triển thủy lợi, đê điều, qua những lần Bác về thăm công trình thủy lợi Bắc- Hưng-Hải, theo đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những người công tác trong ngành Thủy lợi không bao giờ quên lời Bác: “Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước. Có đất có nước mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh. Nước cũng có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với nhau, để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Lời minh triết ấy đã và đang dẫn dắt ngành Thủy lợi kế thừa truyền thống, để xây dựng hệ thống thủy lợi quy mô, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tự hào về truyền thống lịch sử của địa phương mình, đinh ninh những lời căn dặn của Bác, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, các cấp ủy trong tỉnh đã chuyển hóa thành nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên được gắn với giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp; khắc phục hạn chế của cán bộ, đảng viên. Đã có 100% cơ quan, đơn vị, 97,6% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Kết quả thực hiện việc đăng ký sẽ là một tiêu chí kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về “Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp”, quy định việc cấp ủy viên đi công tác cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ, ít nhất ba tháng một lần. Năm 2017, đã có 223 lượt cấp ủy viên cấp tỉnh, 1.627 lượt cấp ủy viên cấp huyện đi dự sinh hoạt tại các chi bộ. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc từ cơ sở đã được các đồng chí cấp ủy viên, đặc biệt là người đứng đầu, thường trực cấp ủy nắm bắt kịp thời, chỉ đạo giải quyết tại chỗ.

Đồng chí Thuận Hữu cùng Ban Biên tập Báo Nhân Dân và các đại biểu tại Hội thảo.

Đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bắc Ninh đã có 12 chỉ tiêu đạt và vượt. Mục tiêu năm 2018 đứng tốp đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp với 1.082 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 30,4 tỷ USD, GRDP bình quân/người 6.027 USD... có tính khả thi cao. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tiếp tục nỗ lực hoàn thành 12 chỉ tiêu còn lại, trong đó có nhiệm vụ phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”. Trên cơ sở rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, các ý kiến tập trung kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả kinh tế; xây dựng nông thôn mới hài hòa bền vững; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, giao thông; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những ý kiến tham luận công phu và trách nhiệm, đóng góp cho thành công chung của hội thảo. Các tham luận đã nêu bật giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài học quý giá mà Người để lại về đại đoàn kết, về công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ… thể hiện tầm nhìn, tính nhân văn, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, toàn diện và sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn, là kim chỉ nam soi đường cho Đảng và nhân dân nghiên cứu, học tập và làm theo. Định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Bắc Ninh và Báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp tốt nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá, làm sâu sắc và lan tỏa tính nhân văn, giá trị thực tiễn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những kinh nghiệm của Bắc Ninh trong thực hiện lời Bác Hồ dạy; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, tạo nên những đột phá trong quá trình phát triển.

Tin: TIỂU PHƯƠNG - Ảnh: NGÔ VƯƠNG ANH