Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Sáu, 05/10/2018, 15:48:48
 Font Size:     |        Print

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về các nội dung nêu trên.

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC