6.500 học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở Thái Nguyên được hỗ trợ gạo

Chủ Nhật, 16/09/2018, 01:51:23

Năm học 2018 - 2019, 6.500 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) cư trú ở các xóm, thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được Nhà nước cấp 877,5 tấn gạo, mỗi học sinh được cấp 15 kg gạo/tháng.

Việc được hỗ trợ gạo hằng tháng đã khuyến khích học sinh DTTS ở những địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh tích cực đến trường, giảm bớt khó khăn cho gia đình và góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

THẾ BÌNH