Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại các tỉnh Hậu Giang, Ðồng Tháp

Chủ Nhật, 12/08/2018, 07:01:44
 Font Size:     |        Print

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa tổ chức công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Ðồng Tháp.

Tại Hậu Giang, sau khi nghe công bố Kết luận thanh tra, đại diện UBND tỉnh cho biết, khi Kết luận thanh tra được ban hành, UBND tỉnh sẽ ra thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị sai phạm về tài chính nộp số tiền sai phạm theo đúng Kết luận thanh tra. Riêng việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm, sau khi có Kết luận, UBND tỉnh sẽ thực hiện ngay. Phát biểu ý kiến tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng TTCP Ðặng Công Huẩn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang và các đơn vị liên quan, nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Riêng đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc chung về cơ chế, chính sách, các đơn vị chức năng của TTCP cùng địa phương có báo cáo cụ thể để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. UBND tỉnh Hậu Giang cần quan tâm xem xét, giải quyết các khiếu nại của người dân, hạn chế để phát sinh các vụ việc phức tạp, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Tại tỉnh Ðồng Tháp, sau khi nghe Kết luận thanh tra, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Trong thời gian tới, Ðồng Tháp sẽ xem xét đối với từng trường hợp sai phạm, để có hướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có sai phạm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân một cách nghiêm minh. Trên cơ sở Kết luận thanh tra, UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo các địa phương chưa được kiểm tra rà soát, kiểm tra theo đề cương của TTCP. Phát biểu ý kiến tại buổi công bố, đại diện lãnh đạo TTCP yêu cầu UBND tỉnh Ðồng Tháp chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu cụ thể. Trong đó, tỉnh Ðồng Tháp phải chấn chỉnh ngay việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm. Ðồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với thủ trưởng cơ quan đơn vị đã để xảy ra sai phạm mà Kết luận đã nêu. Ðối với những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện Kết luận, UBND tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng của TTCP tổng hợp, báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

CTV

Chia sẻ