Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát ở huyện Mộc Châu

Thứ Bảy, 11/08/2018, 02:06:33

Để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Đảng bộ huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm. Từ quá trình này, nhiều khó khăn vướng mắc được tập trung giải quyết, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát ở huyện Mộc Châu

Đồng bào dân tộc Mông ở bản Pa Khem 1, thị trấn nông trường Mộc Châu chuyển đổi sản xuất, thu nhập từ trồng chè.

Huyện Mộc Châu ở cửa ngõ của tỉnh Sơn La và cả vùng Tây Bắc, có đặc điểm địa lý và điều kiện tự nhiên độc đáo, nhiều tiềm năng. Năm 2014, huyện Mộc Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia đặc biệt và là vùng phát triển kinh tế - xã hội sôi động nhất ở tỉnh Sơn La. Theo đồng chí Phạm Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Châu, với định hướng phát triển như vậy, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy địa phương nặng nề và nhiều áp lực hơn. Cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt vai trò nêu gương, dẫn dắt quần chúng. Bởi lẽ, trong thực tiễn hoạt động công tác, sẽ có nhiều việc mà nếu không nắm vững chủ trương của Đảng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và không xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân mà quyết định thì rất khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ định hướng được tư tưởng và hành động, sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Mộc Châu đạt những kết quả tích cực, nhiều khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và sự đoàn kết trong nhân dân. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII,

Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Phạm Thị Nhung cho biết, Đảng bộ huyện hiện có 76 chi, đảng bộ cơ sở (28 đảng bộ và 48 chi bộ trực thuộc cơ sở) với hơn bảy nghìn đảng viên. Hằng năm, kết luận giao nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều được ban hành trong khoảng từ ngày 20 đến 25 tháng 12 của năm trước, để các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Huyện ủy coi đây là căn cứ để kiểm tra, giám sát, thông qua đó, nắm bắt tình hình cơ sở, đánh giá sơ bộ kết quả và chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc nếu có. Từ năm 2016, trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm mới, Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị rà soát tình hình, đề ra nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sau đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kết luận xác định những nhiệm vụ chính của từng đơn vị, khối ngành, đoàn thể, địa phương; trong đó nêu từng việc với chỉ tiêu cụ thể và thời gian hoàn thành gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Cuối năm, khi xem xét kết quả công việc, đây là cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ, chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị. Thí dụ như, năm 2018, huyện đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi một nghìn héc-ta trồng ngô trên đất dốc sang trồng cây ăn quả; hỗ trợ người dân ở xã Quy Hướng và xã Tân Lập phát triển nuôi cá lồng, làm được 250 lồng cá; giúp hai xã Phiêng Luông và xã Đông Sang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Năm 2017, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tại xã Tà Lại, do công tác lãnh đạo bị buông lỏng, cho nên đơn vị thực hiện đã không làm đúng quy trình, dẫn đến lựa chọn nhà cung cấp bò giống cho hộ nghèo ở xã không bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, sai phạm đã được phát hiện và Huyện ủy chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, tránh được thiệt hại cho bà con. Trường hợp khác diễn ra tại xã Quy Hướng. Đảng ủy xã quản lý tài chính ngân sách lỏng lẻo, chưa đúng quy định và có dấu hiệu sai phạm. Điều đáng nói là người đứng đầu can thiệp quá sâu vào công tác chuyên môn của cán bộ quản lý tài chính, chỉ đạo chi tiêu thiếu căn cứ, sai mục chi và thiếu chứng từ quyết toán. Nhưng khi kiểm tra, Huyện ủy nhận thấy việc chi tiêu của xã là có thật, đều phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, không có việc tư lợi cá nhân, chỉ là do người lãnh đạo đã không nắm vững nguyên tắc tài chính. Huyện ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Mùi Duy Nung, Bí thư Đảng ủy xã và chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Từ những sai phạm như nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phân tích, làm rõ nguyên nhân và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy rút ra những bài học kinh nghiệm để các xã khác không mắc phải.

Mới đây, Đoàn Kiểm tra Trung ương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ huyện Mộc Châu. Không báo trước thời gian cũng như nội dung kiểm tra, đoàn công tác đã chọn xã Chiềng Sơn để xem xét việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Nhờ triển khai nghiêm túc, có người thật, việc thật chứng minh, cho nên những nơi đoàn kiểm tra đến làm việc đều cho thấy Đảng bộ huyện Mộc Châu đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đáng mừng là việc khắc phục những yếu kém, bài học rút ra sau kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, một số vướng mắc, khó khăn, bức xúc của người dân đã được giải quyết. Trong năm 2018, Huyện ủy Mộc Châu đề ra 10 chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó sáu chương trình giám sát thường xuyên và bốn chương trình giám sát theo chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, các chương trình kinh tế trọng tâm của huyện, tăng cường bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ khách du lịch, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư… Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết khó khăn vướng mắc về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng. Đây là những vấn đề nhận được sự quan tâm của hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã tạo ra sự chuyển biến và đạt những kết quả đáng ghi nhận ở năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, nhất là việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ở huyện Mộc Châu là nghiêm túc, thực chất, khẳng định rõ quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên nơi đây.

Bài và ảnh: Đức Tuấn