Phối hợp tốt hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Bảy, 11/08/2018, 01:53:05

Thời gian qua, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp triển khai nhiều hoạt động cụ thể, chủ động tìm giải pháp thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực của MTTQ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP). Những nỗ lực đó đã góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước được thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực.

Thực tế cho thấy, trên cơ sở quyền và trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở ngày càng chú trọng và thực hiện có hiệu quả hơn, thông qua trách nhiệm tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách về PCTNLP, từ đó nâng cao năng lực trong việc tham gia góp ý, phản biện xã hội để góp phần hoàn thiện cơ chế, pháp luật về PCTNLP. MTTQ các cấp đã tích cực thực hiện các chương trình phối hợp giám sát, trong đó chú trọng hướng đến những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

Tuy nhiên, dù có những cố gắng nhất định nhưng ý thức về vai trò, trách nhiệm tham gia công tác PCTNLP của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chưa thật sự đáp ứng được mong đợi của người dân. Xã hội, nhân dân kỳ vọng nhiều hơn ở tính tích cực, chủ động và năng lực giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thông qua việc phát hiện chính xác, kịp thời, không né tránh, có chính kiến... Đây chính là thách thức thực tế yêu cầu MTTQ sớm khắc phục khó khăn, hạn chế, phải có sản phẩm cụ thể, và bằng những “con số biết nói”, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam.

Để thực hiện được mục tiêu đó, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, hoạt động quan trọng. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của các cơ quan nhà nước nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất và xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và nhân sự để bảo đảm Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có đủ năng lực để thực hiện có hiệu quả công tác PCTNLP.

Một nội dung khác cần được quan tâm là không ngừng nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa MTTQ và các cơ quan chuyên trách PCTN, thông qua việc triển khai tốt các quy chế phối hợp với các nhiệm vụ, công việc rõ ràng, công khai với những nội dung cụ thể, qua đó giúp cho công tác PCTNLP đạt được hiệu quả cao hơn. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cần cùng các cơ quan liên quan trong PCTNLP xây dựng và ban hành các quy định về xử lý các thông tin liên quan tham nhũng, lãng phí. Đây là cơ sở rất quan trọng, bởi MTTQ là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau từ hoạt động tiếp xúc cử tri, các đơn khiếu nại, tố cáo và các thông tin báo chí...

Từ thực tế tham gia PCTNLP, MTTQ cần lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu để không chỉ tôn vinh, biểu dương mà còn là thông tin những bài học, kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động này. Khẳng định tầm quan trọng của công việc nêu trên, tại Hội thảo MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTNLP do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa tổ chức, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất: Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố cần giới thiệu ít nhất một trường hợp liên quan tham nhũng, lãng phí do Mặt trận kiến nghị giải quyết có kết quả cụ thể, để tổng hợp thành một cuốn sách về các giải pháp, mô hình trong đấu tranh PCTNLP, từ đó phát hành rộng rãi đến báo chí và nhân dân, tạo thêm niềm tin trong nhân dân và khẳng định rõ hơn vai trò của Mặt trận đối với cuộc đấu tranh này.

Với trách nhiệm và quyết tâm của mình, thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và đồng đều hơn nữa công tác PCTNLP tại các vùng, miền. Các khu vực, các tỉnh, thành phố tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hay, cách làm tốt, bài học kinh nghiệm để có sự phát huy toàn diện hơn sức mạnh trong PCTNLP...

Đan Anh