Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Bảy, 11/08/2018, 01:51:23

Sáng 10-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, chủ trì.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận T.Ư tập trung thảo luận dự thảo báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam” và dự thảo báo cáo “Kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm; kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý luận T.Ư”.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của những nội dung được nêu trong hai dự thảo báo cáo; đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, làm rõ hơn về nhận thức lý luận và những vấn đề thực tiễn đặt ra sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam. Đối với kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm, cần phân tích nguyên nhân những thành tựu, hạn chế của sáu tháng đầu năm, thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả chín nhiệm vụ và bốn giải pháp chủ yếu.

Kết thúc kỳ họp, Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo, nhất là Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam”, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần hiệu quả, kịp thời xây dựng Đề án trình Hội nghị T.Ư 8, khóa XII sắp tới.