Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Bảy, 11/08/2018, 01:50:13

Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong cả nước về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với 115 xã đạt chuẩn (chiếm 50,2% tổng số xã), bình quân mỗi xã đạt 15,7 tiêu chí (tăng 12,2 tiêu chí so với cuối năm 2010), không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; có hai xã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Toàn tỉnh có hơn 62% tổng số thôn, hơn 8.000 hộ đăng ký thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, trong đó có 230 khu dân cư, hơn 2.300 vườn mẫu đạt chuẩn. Hà Tĩnh đã có những vùng quê trù phú - an lành, xanh - sạch - đẹp, gắn với hình thành du lịch trải nghiệm… Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp bình quân đạt 3,52%; tổng giá trị sản xuất tăng gấp 3,79 lần so với 10 năm trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng làm đổi mới căn bản hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, kết nối với đô thị. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường chuyển biến rõ nét. Toàn tỉnh có 504 trường chuẩn quốc gia; 242 trong tổng số 262 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Để tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đề cao vai trò chủ thể của người dân cùng tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn; khơi dậy, nhân lên sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, tạo nguồn lực xây dựng NTM. Các địa phương cần gắn nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với việc thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển bền vững, toàn diện theo hướng hiện đại; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn…

* Thực hiện Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, 5 năm qua, tỉnh Hà Nam đã xây mới 1.978 nhà, sửa chữa 1.816 nhà. Quá trình thực hiện Đề án, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập phương án hỗ trợ cụ thể. Từ tỉnh tới cơ sở đều thành lập Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Việc thẩm tra, bình xét được tiến hành nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng thành phần. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các địa phương huy động nhiều nguồn hỗ trợ khác từ cộng đồng dân cư, dòng họ, quỹ phúc lợi xã hội... để giúp người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Các nhà được xây mới, sửa chữa bảo đảm tiêu chuẩn ba cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng ít nhất 32 m2 (đối với những hộ độc thân, diện tích nhà có thể nhỏ hơn nhưng không dưới 24 m2), có nhà vệ sinh phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Đối với nhà sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì bảo đảm tiêu chuẩn hai cứng (khung-tường cứng, mái cứng), có thể sử dụng từ 10 năm trở lên.

Đến nay, tỉnh Hà Nam còn 3.377 nhà của người có công với cách mạng cần được hỗ trợ, trong đó 1.160 nhà cần xây mới, 2.217 nhà cần sửa chữa. UBND tỉnh đề nghị cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia… góp phần giải quyết cơ bản tình trạng hộ chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.