Hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2018

Thứ Sáu, 10/08/2018, 01:24:31

Ngày 9-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2018. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách công tác đảng ngoài nước dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị, có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, nhiều tỉnh ủy, thành ủy; các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Ngoài nước đạt được trong thời gian qua và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác đảng ngoài nước. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Ngoài nước tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, nhất là Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) và việc tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; đổi mới tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức tổ chức hoạt động; coi trọng công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị tiến hành sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung trao đổi ý kiến, bàn biện pháp, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và hành động, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công tác đảng ngoài nước trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Đảng ủy Ngoài nước trao bằng khen, giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.