Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cần thiết phải ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

Thứ Sáu, 10/08/2018, 01:21:13

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, sáng 9-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

Góp ý vào Dự án Luật Trồng trọt, một số thành viên Ủy ban cho rằng, về giống cây trồng, không cần thiết có quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng chính, bởi giống cây tốt hay không, sản phẩm tiêu thụ như thế nào là do thị trường quyết định. Nếu ban hành quyết định, những sản phẩm hiện đang có thương hiệu, tiêu thụ tốt trên thị trường phải đi đăng ký, gây phiền hà cho người dân. Một số ý kiến đề nghị, cần làm rõ việc cấp quyết định công nhận giống cây trồng chính với việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc, quy định về phân bón trong dự án Luật, không nên có quy định mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đứng tên đăng ký công nhận một tên phân bón, bởi điều này dễ gây hiểu lầm là hạn chế kinh doanh của người dân.

Thảo luận về các nội dung liên quan đến chương quản lý phân bón, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định đề nghị bỏ khảo nghiệm phân bón, bởi vì khoản 1 Điều 39 đã quy định điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ trong đó có trình độ đại học các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa, thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học… Nếu quy định thêm về giấy chứng nhận khảo nghiệm sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm giấy phép con. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quan tâm việc lấy ý kiến của người trực tiếp chịu tác động, ảnh hưởng của luật này một cách cụ thể và hiệu quả hơn, tính khả thi của luật tốt hơn.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”. Tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban TVQH Nguyễn Đức Hải cho biết, giai đoạn 2011-2016, đã có 319 Hiệp định được ký kết với tổng giá trị đạt khoảng 33,643 tỷ USD, cao hơn 59% so với mức của thời kỳ 2006 - 2010. Bình quân trong giai đoạn 2011-2016, vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chiếm 37,6% tổng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Thảo luận về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng QH Phan Thanh Bình cho biết: Trong báo cáo giám sát nêu: việc sử dụng vốn vay chưa phù hợp, đầu tư thiếu tính toán căn cơ, một số dự án hoàn thành nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Nhiều chương trình trùng mục tiêu cùng thực hiện trên một địa bàn. Có những dự án trả nợ chậm tiến độ, có dự án không có khả năng trả nợ, đứng trước nguy cơ mất vốn, gây hậu quả nghiêm trọng cho NSNN… Tuy nhiên, báo cáo chưa chỉ rõ trách nhiệm trên thuộc về ai? Trách nhiệm đến đâu? Theo đại biểu, đơn vị chủ trì dự án phải là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tiên. Bên cạnh đó, nhiều dự án đội vốn rất nhiều so với Nghị quyết mà QH đã thông qua. Do đó, các Ủy ban cần phải tăng cường trách nhiệm giám sát các dự án ODA liên quan đến lĩnh vực của Ủy ban phụ trách.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển ghi nhận các cố gắng của đoàn giám sát. Báo cáo giám sát khá công phu, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, tồn tại, vướng mắc về cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật còn chồng chéo, chưa ổn định. Nhận thức về ý nghĩa của nguồn lực ODA và vay ưu đãi trong một số bộ phận cán bộ còn hạn chế, còn quan niệm nguồn vốn tài trợ là “cho không”. Việc Chính phủ đi vay và cấp phát cho các địa phương, địa phương không phải chịu áp lực trả nợ, trả lãi, vì vậy, chưa chú trọng trách nhiệm phải quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương chưa quyết liệt, chủ động trong quá trình triển khai, vẫn còn tư tưởng “ỷ lại, trông chờ” nguồn vốn ODA và vay ưu đãi do ngân sách Trung ương cấp phát và chờ vốn đối ứng ngân sách Trung ương bổ sung.

Phó Chủ tịch QH cho rằng, các sai phạm tại một số dự án ODA là do tồn tại, hạn chế ở các khâu: việc đàm phán nợ còn bất cập; việc xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn chưa sát thực tế, chưa cân đối giữa các vùng miền. Hầu hết các dự án phân bổ đều vượt mức dự toán, chất lượng chuẩn bị dự án chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn dẫn đến chất lượng, hiệu quả một số dự án thấp. Tình trạng thất thoát, lãng phí, hư hỏng ở các dự án. Công tác thanh, kiểm tra chưa có chiều sâu, phát hiện kịp thời sai phạm, thất thoát.

Phó Chủ tịch QH khẳng định, giai đoạn tiếp theo (2021-2025), trong điều kiện nguồn thu ngân sách nhà nước còn hạn hẹp trong khi nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần nguồn đầu tư lớn, do vậy, việc vay ODA vẫn là cần thiết. Do vậy, để có thể tiếp tục thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài hiệu quả hơn trong giai đoạn tới, cần thiết phải ban hành Nghị quyết giám sát về vấn đề này.

PV