Văn phòng Chủ tịch nước sơ kết công tác sáu tháng đầu năm

Thứ Bảy, 14/07/2018, 04:16:07

Ngày 13-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự hội nghị.

Văn phòng Chủ tịch nước sơ kết công tác sáu tháng đầu năm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: LÂM KHÁNH (TTXVN)

Sáu tháng đầu năm, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, các chương trình xây dựng pháp luật và công tác cải cách tư pháp... Đồng thời tham mưu cho Chủ tịch nước ký, phê chuẩn và sửa đổi các hiệp định tín dụng, góp ý, bổ sung cho Nghị định về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; tham mưu Chủ tịch nước ký và ban hành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Văn phòng Chủ tịch nước đã dẫn đầu khối thi đua các bộ, ngành Trung ương và là một trong số ít các đơn vị hai năm liên tiếp nhận Cờ thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Sáu tháng cuối năm, bên cạnh việc tổ chức thực hiện công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Chủ tịch nước tập trung nghiên cứu, tham mưu và phối hợp các bộ, ngành liên quan phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, sáu tháng cuối năm, Văn phòng cần tiếp tục tham mưu, phục vụ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đó có Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ được Hiến pháp quy định, thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại, công tác xây dựng luật, pháp lệnh, cải cách tư pháp. Thẩm định các hồ sơ trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về thi đua - khen thưởng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

PV