Vai trò của tổ chức đảng ở một công ty cổ phần

Thứ Bảy, 14/07/2018, 03:37:59

Luôn chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tích cực cùng Ban Giám đốc (BGĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) bàn thảo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ Công ty cổ phần 27-7 Hải Hậu đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, thúc đẩy toàn thể cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đưa công ty ngày càng phát triển.

Vai trò của tổ chức đảng ở một công ty cổ phần

Lớp dạy nghề may miễn phí cho học viên là bộ đội xuất ngũ, con em thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam của Công ty cổ phần 27-7 Hải Hậu.

Công ty cổ phần 27-7 Hải Hậu (trước là Xí nghiệp Thương binh 27-7 Hải Hậu, thành lập năm 1975) nằm trên địa bàn xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, với hoạt động chủ yếu là sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản, mộc mỹ nghệ cao cấp và dạy may công nghiệp. Công ty hiện có hơn 200 cán bộ, công nhân làm việc tại bốn xí nghiệp sản xuất, kinh doanh và trung tâm dạy nghề cho thương, bệnh binh, người khuyết tật. Doanh thu của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2017 đạt gần 190 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so các năm từ 2013 đến 2016; lương bình quân hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài trụ sở chính, công ty hiện có ba công ty trực thuộc và hai chi nhánh hoạt động tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Phạm Viết Roãn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty, đơn vị có bước phát triển liên tục hơn 40 năm qua là nhờ có tổ chức đảng. Đảng bộ công ty (trước tháng 11-2017 là chi bộ) có 32 đảng viên sinh hoạt ở năm chi bộ, là hạt nhân đoàn kết, động viên cán bộ, công nhân thi đua đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của đảng bộ thể hiện rõ ở sự gương mẫu, trách nhiệm của mỗi đảng viên, ở việc tập hợp và giáo dục công nhân giác ngộ lý tưởng, ý thức kỷ luật lao động. Thuận lợi lớn nhất của Công ty cổ phần 27-7 Hải Hậu là tất cả các thành viên trong HĐQT, BGĐ, trưởng, phó các phòng đều là đảng viên. Các đồng chí đều có trình độ, kinh nghiệm công tác, làm bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, là yếu tố quan trọng tạo sự đoàn kết, gắn bó để tổ chức đảng ở đây thực hiện tốt vai trò lãnh đạo ở từng phân xưởng, khẳng định vị thế của mình.

Trưởng Phân xưởng chế biến lâm sản Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy công ty, chia sẻ: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh, chúng tôi xác định, cấp ủy phải chủ động vào cuộc cùng doanh nghiệp. Ngay sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa (cuối năm 2000), để giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, BGĐ và cấp ủy đã thống nhất nhận thức, xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ mối quan hệ phối hợp công tác. Trong điều lệ của công ty cũng quy định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và mối quan hệ với HĐQT. Cấp ủy không áp đặt ý kiến chủ quan, không lãnh đạo đối với đại hội cổ đông, với HĐQT và BGĐ, nhưng thông qua các đảng viên là cổ đông, thành viên trong HĐQT và BGĐ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Để đóng góp những ý kiến xác đáng, thiết thực với HĐQT, BGĐ, cấp ủy luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng bám sát nhiệm vụ phát triển của công ty. Trong sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng viên tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng nghị quyết của đảng bộ và những vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng... tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Cấp ủy tổng hợp những ý kiến đóng góp của đảng viên, quần chúng, phân tích sâu, trên cơ sở đó tham mưu HĐQT, BGĐ xây dựng kế hoạch hằng năm, ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Trong thực hiện nhiệm vụ, từng đồng chí ủy viên chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, cấp ủy cùng các tổ chức đoàn thể trong công ty tích cực giúp BGĐ nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết ổn thỏa những vướng mắc nảy sinh, chăm lo tốt hơn đời sống mọi mặt của người lao động. Năm 2013, năm 2014, khi công ty gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn hoạt động, sau khi họp bàn, chi bộ, chi ủy đã tham gia ý kiến và BGĐ tiếp thu, nhất trí với giải pháp huy động nguồn vốn tại chỗ của chính cán bộ, công nhân trong đơn vị. Từ nguồn vốn này, công ty đầu tư mở rộng mặt bằng, xây thêm nhà xưởng, mở thêm nghề, thúc đẩy phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Thoại, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp của công ty cho biết, cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từ năm 2013 đến nay, công ty mở nhiều lớp đào tạo, dạy miễn phí các nghề may công nghiệp, cơ khí, hàn, điện, nước cho hàng nghìn học viên, trong đó có nhiều người khuyết tật, con em thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, bộ đội xuất ngũ. Sau khi có nghề, các học viên đều được bố trí việc làm tại công ty hoặc được giới thiệu vào làm trong các công ty, doanh nghiệp liên kết trong vùng. Trong tổng số hơn 200 cán bộ, công nhân của công ty, có 20% là con em thương, bệnh binh và 60% là bộ đội xuất ngũ.

Từ một chi bộ với tám đảng viên phát triển lên 32 đồng chí và đơn vị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức đảng ở công ty đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình. Với kết quả này, cuối năm 2017, Huyện ủy Hải Hậu đã ra quyết định thành lập Đảng bộ Công ty cổ phần 27-7 Hải Hậu. Mới đây, công ty vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác lao động, người có công và hoạt động xã hội từ năm 2012 đến 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: HOÀNG LÂM và TRẦN KHÁNH