Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ

Thứ Năm, 12/07/2018, 01:49:44

Ngày 11-7, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có buổi làm việc với Ban Tổ chức T.Ư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì cuộc họp.

Nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Bộ Chính trị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình; theo đó, từ ngày 1-4-2018 đã kết thúc hoạt động của 23 đơn vị cấp phòng và tương đương của các ban tham mưu; thực hiện đề án vị trí việc làm và tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã và đang nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả bộ máy hoạt động. Đồng thời, đề nghị, thời gian tới, Ban Tổ chức T.Ư và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để MTTQ Việt Nam có căn cứ chuẩn bị tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự trước khi tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức T.Ư và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh, hai bên cần quyết liệt, hiệu quả và chặt chẽ hơn trong quá trình phối hợp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ. Từ những ý kiến đề xuất của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, các vụ chuyên môn của Ban Tổ chức T.Ư bám sát thực tiễn, thống nhất với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ban hành hướng dẫn đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; xác định rõ vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời theo hướng năng động, hiệu quả và phân cấp trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng.

Trong quá trình phối hợp, hai bên cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị cho đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, theo đúng tinh thần của Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 4-1-2018 và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư ngày 25-10-2017.