Quốc hội thông qua dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

Thứ Năm, 14/06/2018, 10:12:44

NDĐT – Chiều 14-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ với tỷ lệ đại biểu tán thành là 92,61%.

Quốc hội thông qua dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

Các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng (ảnh dưới) trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ.

Luật Đo đạc và Bản đồ có 9 chương, 61 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, một số nội dung tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật gồm phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập, cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành, đo đạc, thành lập hải đồ, Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ, Quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đại biểu bấm bút biểu quyết.

Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý; Bộ Quốc phòng quản lý về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc lĩnh vực của Bộ; các bộ khác theo sự phân công của Chính phủ.

Nhóm phóng viên. Ảnh: ĐĂNG KHOA