Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Ba, 12/06/2018, 19:05:47

Sáng 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã có cuộc họp với các thành viên Hội đồng.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho rằng từ nay đến cuối năm, Hội đồng cần kiến nghị Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nghiêm túc hơn. Hiện nay có tình trạng bộ nào có nhiều chỉ số liên quan doanh nghiệp, được báo chí đề cập nhiều thì vào cuộc tích cực hơn, còn những bộ ít được nhắc tên lại cảm thấy đây không phải là việc của mình. Vì vậy, trước hết các thành viên trong Hội đồng phải làm thật tốt theo Nghị quyết 19.

Về phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đồng tình ý kiến các thành viên cho rằng, mặc dù Việt Nam đã có nhiều chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các tiêu chí phát triển bền vững của Liên hợp quốc, song cần xây dựng một bộ tiêu chí rõ ràng, định lượng được.

Ðề cập vấn đề giáo dục trong phát triển bền vững, Phó Thủ tướng cho rằng bên cạnh truyền đạt kiến thức, cần chú trọng hơn việc dạy làm người, tham gia lao động, ứng xử,... Liên quan cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài xây dựng Chính phủ điện tử, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, nên chọn một số lĩnh vực có nhiều cơ hội như dệt may, logistics,…

PV