Bế mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Tư, 16/05/2018, 20:42:58

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hoàn thành các nội dung trong chương trình làm việc, chiều 16-5, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã bế mạc phiên họp thứ 24.

Tại phiên họp này, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2018; về quyết toán NSNN năm 2016; về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng BHXH năm 2017; xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016 - 2018, việc NSNN chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021.

Ủy ban TVQH cũng cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư của QH; về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm của QH; về công tác nhân sự; xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan Luật Quy hoạch và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến bế mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban TVQH đã hoàn thành chương trình phiên họp lần thứ 24 để cho ý kiến về các nội dung trình QH tại kỳ họp thứ năm, thông qua bốn Nghị quyết về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban TVQH. Đối với từng nội dung cho ý kiến, sau khi thảo luận, Ủy ban TVQH đã có kết luận cụ thể và thông báo kết luận đó để các cơ quan tiếp tục thực hiện. Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, các Ban của Ủy ban TVQH, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh các báo cáo, dự án luật và hoàn thiện dự thảo các nghị quyết trước khi ký ban hành. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát hoàn tất việc chuẩn bị nội dung, cũng như các điều kiện để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp thứ năm của QH.

Chủ tịch QH cho biết, để kịp thời giải quyết những vấn đề cần thiết, cấp bách, Chính phủ đã đề nghị bổ sung một số nội dung vào phiên họp này. Tuy nhiên, do việc bổ sung gần sát ngày khai mạc phiên họp cho nên các cơ quan của QH không đủ thời gian để xem xét, nghiên cứu, thẩm tra, vì nguyên tắc muốn báo cáo ra Ủy ban TVQH thì phải có bước thẩm tra sơ bộ. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chuẩn bị để sớm gửi tài liệu đến các Ủy ban của QH tiến hành thẩm tra, xem xét quyết định.

Cũng trong buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến vào dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Các ý kiến phát biểu, về cơ bản bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo, nhất là Bộ Công an đã đi đầu trong việc tinh giản bộ máy, biên chế. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị rà soát kỹ dự thảo luật để bảo đảm tính hợp hiến, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tính khả thi sau khi được ban hành. Thống nhất với chủ trương xây dựng lực lượng công an xã chính quy, các ý kiến phát biểu cho rằng cần có lộ trình theo nghị quyết của Bộ Chính trị và phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động của việc đưa lực lượng 25 nghìn công an chính quy từ cấp trên về cấp xã. Một số ý kiến đề nghị ưu tiên những người làm công an xã bán chuyên trách lâu năm để chuyển thành công an chính quy ở cấp xã...

Đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ tịch QH đề nghị Bộ trưởng Công an tiếp tục phối hợp Ủy ban Quốc phòng và An ninh để hoàn thiện dự thảo luật, để khi đưa ra QH thảo luận mang tính thuyết phục và sớm được thông qua.

Trước đó, sáng 16-5, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan Luật Quy hoạch. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan quy hoạch gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và một điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Qua thảo luận, các đại biểu tán thành với tên gọi dự án luật như Tờ trình của Chính phủ là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; nhấn mạnh tên gọi như vậy thể hiện trực tiếp được các luật cần bổ sung, sửa đổi, dễ theo dõi và phù hợp thông lệ đặt tên của các dự án luật. Nhiều ý kiến nhất trí cao với quan điểm của cơ quan thẩm tra, việc sửa đổi dự án luật phải bảo đảm tránh nảy sinh vấn đề phức tạp mới, phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban TVQH nhất trí dự án luật đủ điều kiện thông qua tại một kỳ họp theo thủ tục rút gọn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban TVQH tại phiên họp thứ 24, bảo đảm luật này khi có hiệu lực thi hành sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

PV