Hội thảo về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Thứ Ba, 15/05/2018, 19:59:54

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư phối hợp NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Các ý kiến thảo luận thống nhất, sau hơn ba năm thực hiện, Quy định 263-QÐ/TW (ngày 8-10-2014) về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm của Bộ Chính trị có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kỷ luật của Ðảng, là căn cứ hữu hiệu để cấp ủy xem xét, xử lý tổ chức đảng vi phạm. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng vi phạm từ khi có Quy định 263 được rõ hơn về nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; quá trình xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng ngày càng bảo đảm "công minh, chính xác, kịp thời", đến nay không có tổ chức đảng bị kỷ luật khiếu nại.

Tuy nhiên, trong thực tiễn quá trình thực hiện, Quy định 263 còn một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, đó là: Một số điều trong Quy định có hình thức kỷ luật chưa tương xứng với thực tế vi phạm; chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý kỷ luật tổ chức đảng có hành vi bao che cho tham nhũng hoặc liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các vụ việc, vụ án tham nhũng mà cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng đang xử lý hoặc kết thúc xử lý; một số điểm quy định còn có cách hiểu khác nhau cho nên việc thi hành kỷ luật lúng túng, việc xác định trách nhiệm đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật chưa được cụ thể, dẫn đến việc thực hiện chưa thống nhất ở một số địa phương...

Dự thảo quy định lần này giữ nguyên bố cục của Quy định 263 gồm ba chương, 27 điều và thêm điều mới (điều 5). Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất với nội dung bản dự thảo cùng những nội dung dự kiến, bổ sung sửa đổi vào Quy định.

PV